Triglycerider, TG - fP, - P

Synonymer: Intralipidtest, Lipemitest

Remiss: Klinisk kemi
Analyserande laboratorium:
Karlshamn/Karlskrona Analyseras: Dagligen
NPU-kod: fP - Triglycerider: NPU03620, P - Triglycerider: NPU04094 Ackrediterad: Ja

PST-rör (mintgrön propp)

PST-rör (mintgrön propp)

Rörstorlek/blodvolym: 7/5 mL eller 5/3 mL
Tillsats: Li-Heparin och gel System: Plasma

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.


Patientförberedelser
fP - Triglycerider: Minst 8 timmars fasta. Med fasta menas att patienten avstår från all fast föda,
all dryck utom vatten och osötat kaffe/te och inte röker. Kan även tas icke fastande.
P - Triglycerider: Inga speciella förberedelser krävs.

Indikationer

  • Hjärt-kärlsjukdom
  • Hyperlipoproteinemiutredning
  • Beräkning av LDL-kolesterol
  • Akut pankreatit, återkommande akut pankreatit, eftersom sjukdomen kan bero på genetiskt betingad hypertriglyceridemi

Provhantering

Centrifugering
2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemp

2 dygn

Kyl

1 vecka

Frys

3 månader

Referensintervall

Referensintervall

Vuxna

≥ 18 år

0,45 - 2,6

mmol/L

Referensintervall

Barn

0 - 15 dagar

0,93 - 2,93

mmol/L

16 dagar - 6 månader

0,60 - 2,92

mmol/L

7 månader - 17 år

0,36 - 2,19

mmol/L

Medicinsk bakgrund och bedömning

fP/fS-Triglycerider ingår tillsammans med HDL-, LDL- och total-kolesterol i utredning av hyperlipoproteinemier. Ett normalt kolesterolvärde garanterar inte att kolesterolomsättningen är normal, eftersom en förhöjd LDL-koncentration kan maskeras av en låg HDL-nivå. Separat bestämning av LDL- och HDL-kolesterol och även triglycerider fordras därför för en adekvat bedömning av hyperlipoproteinemi och kardiovaskulär risk.

Sekundär hypertriglyceridemi kan ses i samband med inadekvat behandling av diabetes typ I p.g.a. ökade VLDL och ibland kylomikroner. Uttalad metabol rubbning kan ge en 50-faldig triglyceridökning. Liknande rubbningar men mindre uttalade kan ses vid metabola syndrom eller uttalad övervikt. Hypotyreoidism kan också ge förhöjda triglycerider i form av VLDL och IDL. Vid njursjukdomar, såväl nefrotisk syndrom som uremi ökar triglycerider p.g.a. en ökning av VLDL. Vid inflammation ökar triglycerider (med samtidigt HDL-sänkning), dessa förändringar kan vara uttalade vid stort trauma, malaria, sepsis, familjär hemofagocytisk lymfhistiocytos, mm. Vid alkoholintag ökar triglycerider. Bland läkemedel, tiazider och selektiva beta-blockerare ökar triglycerider.

Det finns familjära hyperlipoproteinemier som kan ge också förhöjda triglycerider. 

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?