Standardbikarbonat - vB

Provtagning

Karlshamn: Na-fluorid-oxalatrör, grå propp. Ska till laboratoriet inom 24 timmar.

Karlskrona: Li-Heparinrör, mörkgrön propp.
Måste vara fyllt (minst 2/3), får ej avkorkas.
Förvaras i rumstemperatur och skall vara laboratoriet tillhanda inom 15 min efter prov-tagning.
Mikrotainerrör får ej användas.

Kontakta Laboratoriet för hjälp med kapillär provtagning.

Karlshamn: Grå propp

Provrör med grå propp

Karlskrona: Mörkgrön propp

Provrör med grön propp

Provhantering

Transport

Karlshamn: Inom 24 timmar 
Karlskrona: Till laboratoriet inom 15 min 

Kan skickas i rörpost.

Referensintervall

Referensintervall

22 - 27

mmol/LÖvrig information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Venöst blod
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: BLE00073
  • Ackrediterad: Ja

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?