Standardbikarbonat - vB

Remiss: Klinisk kemi
Analyserande laboratorium: Karlshamn/Karlskrona Analyseras: Dagligen
NPU-kod: BLE00073 Ackrediterad: Ja

Karlshamn

Na-fluorid-oxalatrör (grå propp)

Provrör med grå propp

Rörstorlek/blodvolym: 5 mL
Tillsats: Na-fluorid/Na-Heparin System: Venöst blod

Ska till laboratoriet inom 24 timmar.

Kontakta Laboratoriet för hjälp med kapillär provtagning.

Karlskrona

Li-Heparinrör (mörkgrön propp)

Provrör med grön propp

Rörstorlek/blodvolym: 5/4 mL
Tillsats: Li-Heparin System: Venöst blod

Måste vara fyllt (minst 2/3), får ej avkorkas.

Förvaras i rumstemperatur och skall vara laboratoriet tillhanda inom 2 timmar efter provtagning.

Mikrotainerrör får ej användas.

Kontakta Laboratoriet för hjälp med kapillär provtagning.

Provhantering

Transport
Karlshamn: Inom 24 timmar 
Karlskrona: Till laboratoriet inom 2 timmar

Kan skickas i rörpost.

Hållbarhet

Na-fluorid-oxalatrör (grå propp)

Rummstemperatur

24 timmar

 


Li-Heparinrör (mörkgrön propp)

Rummstemperatur

Skall vara laboratoriet tillhanda inom 2 timmar efter provtagning.

Referensintervall

Referensintervall

22 - 27

mmol/LLaboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?