Transferrinmättnad, TIBCM - P

Remiss: Klinisk kemi
Analyserande laboratorium: Karlshamn/Karlskrona Analyseras: Dagligen
NPU-kod: NPU04191 Ackrediterad: Ja

PST-rör (mintgrön propp)

PST-rör (mintgrön propp)

Rörstorlek/blodvolym: 7/5 mL eller 5/3 mL
Tillsats: Li-Heparin och gel System: Plasma

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Provhantering

Centrifugering
2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Rumstemperatur (20–25 ºC)

10 timmar

Kyl (2–8 ºC)

1 vecka

Frys (-20 ºC)

1 år

Referensintervall

Kvinnor ≤ 50 år

0,10 - 0,50

Kvinnor > 50 år

0,15 - 0,50

Män

0,15 - 0,60

Kommentar

Värdet beräknas från analys av Järn och TIBC.
TIBCM = Järn/TIBC

Medicinsk bakgrund och bedömning

P/S-TIBCM, järnmättnad, transferrinmättnad

Järnjoner transporteras i plasma bundna till transferrin. Varje transferrinmolekyl kan binda två järnjoner (Fe3+). Affiniteten mellan järnjoner och transferrin är mycket stark, varför fria järnjoner, vilka är toxiska, praktiskt taget inte förekommer i plasma. Utgående från S-järn och S-TIBC kan järnmättnaden (transferrinmättnaden) beräknas enligt nedanstående formel.
(FE  / TIBC)

Bestämning av järnmättnad (transferrinmättnad) är främst indicerat vid utredning av sjukdomstillstånd som kan vara associerade med järnbrist eller järnöverskott.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?