Spermaundersökning

Fertilitetsundersökning och kontroll efter sterilisering (vasektomi)

Provtagning

Remiss och patientinstruktioner erhålls vid läkarbesök.
Efter läkarbesök kontaktas laboratoriet angående tidsbeställning.
Inlämning 07.30 - 09.00 tisdagar efter tidsbeställning, Karlskrona.

Patientinstruktion för spermaprov (fertilitetsundersökning)PDF
Patientinstruktion - Kontroll efter sterilisering (vasektomi)PDF

Referensintervall

Se utlåtande

Kommentarer

Utförs i samband med fertilitetsutredning och
kontroll efter sterilisering (vasektomi).

Analysen fertilitetsundersökning omfattar: mätning av ejakulatvolym, viskositet, spermieantal, spermievitalitet, spermiemotilitet, spermiemorfologi, Sem-Erytrocyter, Sem-Leukocyter, SemP-Zink och SemP-Fruktos.

I Karlshamn utförs endast kontroll efter steriliseringsoperation.

Övrig information

  • Analyseras: Karlshamn: Helgfri Må - To (Endast kontroll efter                                                                              steriliseringsoperation) 
                          Karlskrona: 1 gång/vecka (tisdagar)
  • System: Sädesvätska
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
  • Remisstyp: SpermaundersökningPDF
  • Ackrediterad: Nej

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?