Spermaundersökning

Fertilitetsundersökning och kontroll efter sterilisering (vasektomi)

Provtagning

Remiss och patientinstruktioner erhålls vid läkarbesök.
Efter läkarbesök kontaktas laboratoriet angående tidsbeställning.
Inlämning 07.30 - 09.00 tisdagar efter tidsbeställning, Karlskrona.

Patientinstruktion för spermaprov (fertilitetsundersökning) Pdf, 86.8 kB.
Patientinstruktion - Kontroll efter sterilisering (vasektomi) Pdf, 84.6 kB.

Referensintervall

Se utlåtande

Kommentarer

Utförs i samband med fertilitetsutredning och
kontroll efter sterilisering (vasektomi).

Analysen fertilitetsundersökning omfattar: mätning av ejakulatvolym, viskositet, spermieantal, spermievitalitet, spermiemotilitet, spermiemorfologi, Sem-Erytrocyter, Sem-Leukocyter och SemP-Zink.

I Karlshamn utförs endast kontroll efter steriliseringsoperation.

Övrig information

  • Analyseras: Karlshamn: Helgfri Må - To (Endast kontroll efter steriliseringsoperation)
    Karlskrona: 1 gång/vecka (tisdagar)
  • System: Sädesvätska
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
  • Remisstyp: Spermaundersökning Pdf, 912.1 kB.
  • Ackrediterad: Nej

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?