SHBG, Sexualhormonbindande Globulin - S

Remiss: Klinisk kemi
Analyserande laboratorium: Karlshamn Analyseras: 2 gånger/vecka
NPU-kod: NPU03419 Ackrediterad: Ja

SST-rör (gul propp)

SST-rör (gul propp)

Rörstorlek/blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel System: Serum

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

RST-rör (orange propp)

RST-rör (orange propp)

Rörstorlek/blodvolym: 7/5 mL
Tillsats: Trombin och gel System: Serum

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Kan centrifugeras efter 5 minuter.

Serumrör (röd propp)

Provrör med röd propp

Rörstorlek/blodvolym: 7/6 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator System: Serum

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

Indikation

  • Fastställs tillsammans med testosteronkoncentratinen för bedömning av den fria, biologiskt aktiva fraktionen testosteron

Provhantering

Centrifugering
2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Hållbarhet

Kyl

8 dygn

Frys

3 månader

OBS! Om provet inte analyseras inom 24 timmar ska serumet avskiljas till ett nytt rör.

Referensintervall

Referensintervall

Kvinnor

20 - 155

nmol/L

Män

 

14 - 71

nmol/L

Medicinsk bakgrund och bedömning

S-SHBG, Könshormonbindande globulin, (ca 90 kDa) är blodtransportproteinet för testosteron och östradiol.
SHBG har en halveringstid på ca 7 dagar och syntesen sker i levern. Östrogener och tyreoideahormoner ökar syntesen i levern, androgener har motsatt effekt. Kvinnor har högre serumnivåer än män.
Sänkta SHBG serumnivåer ses vid förhållanden där förhöjda androgennivåer föreligger eller där effekten av androgen är omfattande. Detta förklarar de könsrelaterade skillnader som ses mellan män och kvinnor, särskilt under puberteten.
Dessutom ses sänkta SHBG-nivåer ofta vid hypotyreoidism, polycystiskt ovarialsyndrom (PCOS), fetma, hirsutism, förhöjda androgennivåer, alopeci och akromegali.
Förhöjda SHBG-nivåer kan ses hos äldre män, hos patienter med hypertyreoidism och vid levercirros. SHBG-nivåer ökar också vid p-pilleranvändning och vid behandling med antiepileptiska läkemedel. Gravida kvinnor har markant högre SHBG-nivåer beroende på sin ökade östrogenproduktion. 

Analysen utförs som komplement till analys av testosteron för att bedöma den fria biologiskt aktiva fraktionen av testosteron vid misstanke om hyperandrogena tillstånd hos kvinnor.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?