RDW Ery - B

Synonymer: Red Cell Distribution Width

Remiss: Klinisk kemi
Analyserande laboratorium:
Karlshamn/Karlskrona Analyseras: Dagligen
NPU-kod: NPU18162 Ackrediterad: Nej

EDTA-rör (lila propp)

Provrör med lila propp

Rörstorlek/blodvolym: 5/3 mL eller 5/4 mL
Tillsats: EDTA System: Blod

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Provtagning vid Kryoglobulinemi patient ska förvara och transporteras i 37 ºC.

Hållbarhet

Rumstemp

24  timmar

Referensintervall

Vuxna

12 - 15

%
Pojkar

0 - 14 dagar

15 - 17

%

15 - 30 dagar

14 - 17

%

31 - 60 dagar

14 - 16

%

61 - 180 dagar

12 - 15

%

6 månader - 1 år

13 - 16

%

2 - 5 år

13 - 15

%

6 - 11 år

12 - 14

%

12 - 17 år

12 - 15

%


Flickor

0 - 14 dagar

15 - 17

%

15 - 30 dagar

14 - 16

%

31 - 60 dagar

14 - 16

%

61 - 180 dagar

12 - 14

%

6 månader - 1 år

13 - 15

%

2 - 5 år

12 - 15

%

6 - 11 år

12 - 14

%

12 - 17 år

12 - 15

%

Kommentarer

Spridningsmått på erytrocytstorleken.
Bör bedömas tillsammans med Ery-MCV.

Medicinsk bakgrund och bedömning

Ery-RDW, Ery-Red cell Distribution Width.
För att närmare karakterisera en anemi har det visat sig värdefullt att bestämma vissa egenskaper hos erytrocyterna, däribland RDW som är ett mått på erytrocyternas storleksvariation sk anisocytos.
Anemier kan klassificeras med hjälp av RDW som homogena (normal RDW) eller heterogena (förhöjd RDW). Inget tillstånd är ännu känt där RDW är abnormt lågt. Med hjälp av RDW tillsammans med MCV och reticulocyter kan en utredning av möjliga anemiorsaker inledas och senare fastställas med ytterligare undersökningar.


Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?