Sänka, SR - B

Synonymer: Sänkningsreaktion

Remiss: Klinisk kemi
Analyserande laboratorium:
Karlshamn/Karlskrona Analyseras: Dagligen
NPU-kod: NPU17589 Ackrediterad: Nej

EDTA-rör (lila propp)

Provrör med lila propp

Rörstorlek/blodvolym: 5/3 mL
Tillsats: EDTA System: Blod

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Indikationer

  • Kroniskt inflammatoriska tillstånd:
    • Arteritis temporalis
    • Polymyalgia rheumatica
    • RA, led- och andra systemsjukdomar
  • Kontroll vid lymfom

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemp

12  timmar

Kyl

48 timmar

Referensintervall

Referensintervall

Kvinnor

< 50 år

2-21

mm/h


> 50 år

2-30

mm/h

Män

< 50 år

2-13

mm/h


> 50 år

2-20

mm/h

Medicinsk bakgrund och bedömning

B-SR, Erytrocyternas sänkningsreaktion
Graden av myntrullebildning spelar störst roll på erytrocyternas sedimentationshastighet i plasma, då den ger större partiklar och därmed bättre betingelser för snabb sedimentation. Erytrocyt-koncentration och form är av betydelse för uppkomst av s.k. myntrullar. Bland plasmafaktorerna är fibrinogen viktigast, följd av immunglobulinerna, främst IgM.

Förhöjd SR talar i första hand för en ökning av fibrinogenkoncentrationen, i andra hand för en ökning av immunglobulinkoncentrationen i plasma. Normal SR hos en patient med påtagliga tecken på
akut inflammatorisk reaktion talar för ökad fibrinogenförbrukning (koagulation och/eller fibrinolys). Hyperlipidemi kan ge förhöjd SR trots att fibrinogenhalten eller immunoglobulinnivåerna är oförändrade. Slöjsänka talar för reticulocytos eller anisocytos som speglar förekomst av partiklar av olika storlekar och därmed olika sedimentationshastighet.

Tolkningsförslag, värdena är ungefärliga:
0-1 mm, polyglobuli, sfärocytos.
2-29 mm, sannolikt normalvärde men utesluter inte en allvarlig sjukdom. Är förenlig med abnormt plasmaproteinmönster, om fibrinogenstegring saknas.
30-70 mm, patologiskt värde som dock inte behöver betyda allvarlig sjukdom. Är diagnosen oklar, bör utredningen kompletteras med plasmaproteinanalys.
> 70 mm, klart patologiskt värde som talar för allvarlig sjukdom, särskilt vid afebrilitet (malignitet, kollagena sjukdomar, etc.). Förekomst av M-komponent ger ofta värde > 100 mm/h.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?