TIBC (Järnbindande Kapacitet) - P

Remiss: Klinisk kemi
Analyserande laboratorium: Karlshamn/Karlskrona Analyseras: Dagligen
NPU-kod: NPU04133 Ackrediterad: Ja

PST-rör (mintgrön propp)

PST-rör (mintgrön propp)

Rörstorlek/blodvolym: 7/5 mL eller 5/3 mL
Tillsats: Li-Heparin och gel System: Plasma

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Indikation

  • Transferrinkoncentrationen/TIBC mäts tillsammans med P/S-Järn vid misstanke om hemokromatos och vid järnbelastning

Provhantering

Centrifugering
2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Rumstemp

4 månader

Kyl

8 månader

Frys

2 år

Referensintervall

Vuxna

≥18–60 år

50-90

µmol/L

>60 år

40-85

µmol/L

Barn

0-4 år

55-88

µmol/L

Flickor 5-12 år

53-85

µmol/L

Pojkar 5-12 år

53-83

µmol/L

Flickor 13-17 år

53-100

µmol/L

Pojkar 13-17 år

53-90

µmol/L

Kommentarer

Värdet beräknas från analys av Transferrin.
TIBC = Transferrin * 25

Medicinsk bakgrund och bedömning

P/S-TIBC, Järnbindande Kapacitet

Järnjoner transporteras i plasma bundna till transferrin. Varje transferrinmolekyl kan binda två järnjoner (Fe3+). Affiniteten mellan järnjoner och transferrin är mycket stark, varför fria järnjoner, vilka är toxiska, praktiskt taget inte förekommer i plasma. Mängden järn som kan bindas av plasma bestäms av transferrinkoncentrationen och anges som plasmans järnbindande kapacitet (TIBC, total iron binding capacity).

Bestämning av S-TIBC är främst indicerat vid utredning av sjukdomstillstånd som kan vara associerade med järnbrist eller järnöverskott (anemi resp hemokromatos) 

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?