Synacthentest - Pt

Remiss: Klinisk kemi
Analyserande laboratorium:
Karlskrona Analyseras: Dagligen
NPU-kod: BLE00063 Ackrediterad: Nej

PST-rör (mintgrön propp)

PST-rör (mintgrön propp)

Rörstorlek/blodvolym: 7/5 mL eller 5/3 mL
Tillsats: Li-Heparin och gel System: Plasma

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Prover tas enligt följande: 

  • Kort 0   =  P-Kortisol före Synacthen
  • Kort 30 =  P-Kortisol 30 min efter Synacthen
  • Kort 60 =  P-Kortisol 60 min efter Synacthen

Provhantering

Centrifugering
2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemp

7 dygn

Kyl

7 dygn

Frys

3 månader

Referensintervall

P-Kortisol stegring >200 nmol/L till >500 nmol/L 30 (60) min efter synactheninjektion.

Medicinsk bakgrund och bedömning

Binjurebarksinsufficiens finns i en primär form som är betingad av sviktande syntes i barken och i en sekundär som orsakas av hypofysär defekt i syntesen av ACTH p.g.a. hypofysskada eller långvarig steroidterapi. Addisons sjukdom är den klassiska primära sjukdomen och orsakas av en autoimmun process som kan ses i form av autoantikroppar mot 21-hydroxylas.
Binjurebarksinsufficiens utreds initialt med analys av kortisol i plasma eller urin.
Om ett morgonprov S -Kortisol är under 100 nmol/L är det stor sannolikhet att binjurens funktion är försämrad. Vid S -Kortisol över 400 nmol/L är diagnosen osannolik, och fortsatt utredning med Synacthen-test är då normalt inte indicerad.
Vid undersökningen mäts binjurens förmåga att frisätta kortisol efter stimulering med exogent syntetiskt ACTH (Synacthen). Synacthen (tetrakosaktid) är en polypeptid, som innehåller de 24 första av de naturliga hormonets (ACTH) 39 aminosyror och med bibehållande av praktiskt taget alla av dess biologiska effekter. Synacthen såväl som ACTH stimulerar bildningen och frisättandet av hormoner från binjurebarken, bl.a. kortisol. Indikationen för undersökningen är misstanke på binjurebarksinsufficiens.


Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?