Sediment, mikroskopi - U

Provtagning

Provet tas i sedimentrör med rödgul propp eller plaströr för urinprovtagning.

Färsk urin, helst morgonurin.

Sedimentrör, rödgul propp

Rörstorlek/Urinvolym: 8 mL


Tillsats: Konserveringsmedel
Markering för min/max fyllnadsvolym.
Fyll röret med hjälp av ett överföringsstrå, så fort som möjligt och
vänd röret direkt 8 - 10 gånger.
Kontrollera att urinnivån är mellan markeringarna.

Beställs med inköpsbegäran från förrådet.

Plaströr, sterilt

Rund botten skruvkork
Tillsats: Utan tillsats
Rör för urinprovtagning. Obs! Fyll inte röret ända upp till kanten.

Sedimentrör med rödgul propp
Plaströr med skruvkork

Hållbarhet

Hållbarhet

Sedimentrör, rödgul propp

Rumstemp   48 tim

Plaströr för urinprovtagning

Rumstemp   1 tim, kyl 4 tim

Referensintervall

Referensintervall

Erytrocyter

0-3 /synfält

Leukocyter

0-3 /synfält

Hyalina cylindrar

Kan förekomma normalt 

Korniga cylindrar

0 /synfält

Medicinsk bakgrund och bedömning

Sediment, mikroskopi – U Sedimentundersökning är ett av de viktigaste hjälpmedlen för diagnostik och uppföljning av njurparenkymskada, främst vid inflammatorisk njursjukdom. U-Sediment kan även vara av värde för lokalisering av eventuell blödning.

Viktigaste fyndet vid sedimentundersökning är cylindrar:

 • Ökad mängd hyalina cylindrar ses vid njursjukdomar och enstaka ses normalt vid kraftig fysisk ansträngning och uttorkning.
 • Korniga cylindrar förekommer vid glomerulonefrit, men även vid sepsis.
 • Erytrocytcylindrar ses främst vid akut glomerulonefrit och vasculit.
 • Leukocytcylindrar ses främst vid akut/kronisk pyelonefrit och andra interstitiella nefriter.
 • Vaxcylindrar påträffas främst vid mycket uttalad permeabilitetsrubbning i glomeruli vid kronisk glomerulär sjukdom. 

Övrig information

 • Analyseras: Dagligen
 • System: Urin
 • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
 • Remisstyp: Klinisk kemi
 • NPU-kod: NPU04222
 • Ackrediterad: Nej

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.