Sediment, mikroskopi - U

Remiss: Klinisk kemi
Analyserande laboratorium:
Karlskrona Analyseras: Helgfria vardagar
NPU-kod: NPU04222 Ackrediterad: Nej

Sedimentrör (rödgul propp)

Sedimentrör (rödgul propp)

Rörstorlek/urinvolym: 8 mL
Tillsats: Konserveringsmedel System: Urin

Se markering för min/max fyllnadsvolym.
Fyll röret med hjälp av ett överföringsstrå, så fort som möjligt och vänd röret direkt 8 - 10 gånger.
Kontrollera att urinnivån är mellan markeringarna.

Vid behov av enstaka rör kommer möjlighet finnas att beställa/hämta rör från Klinisk Kemi Karlskrona och Karlshamn.

Hållbarhet

Rumstemp

48 timmar

Kyl

48 timmar

Referensintervall

Referensintervall

Erytrocyter

0-3 /synfält

Leukocyter

0-3 /synfält

Hyalina cylindrar

Kan förekomma normalt 

Korniga cylindrar

0 /synfält

Medicinsk bakgrund och bedömning

Sediment, mikroskopi – U Sedimentundersökning är ett av de viktigaste hjälpmedlen för diagnostik och uppföljning av njurparenkymskada, främst vid inflammatorisk njursjukdom. U-Sediment kan även vara av värde för lokalisering av eventuell blödning.

Viktigaste fyndet vid sedimentundersökning är cylindrar:

  • Ökad mängd hyalina cylindrar ses vid njursjukdomar och enstaka ses normalt vid kraftig fysisk ansträngning och uttorkning.
  • Korniga cylindrar förekommer vid glomerulonefrit, men även vid sepsis.
  • Erytrocytcylindrar ses främst vid akut glomerulonefrit och vasculit.
  • Leukocytcylindrar ses främst vid akut/kronisk pyelonefrit och andra interstitiella nefriter.
  • Vaxcylindrar påträffas främst vid mycket uttalad permeabilitetsrubbning i glomeruli vid kronisk glomerulär sjukdom. 

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?