Sediment, mikroskopi - U

Provtagning

Plaströr, sterilt

Rund botten skruvkork
Tillsats: Utan tillsats
Rör för urinprovtagning. Fyll inte röret ända upp till kanten.

OBS! Vid frågeställning dysmorfa erytrocyter måste provet omedelbart till Klinisk kemi med plaströr.

Plaströr med skruvkork

Provet tas i sedimentrör med rödgul propp eller plaströr för urinprovtagning.

Färsk urin, helst morgonurin.

Sedimentrör, rödgul propp

Rörstorlek/Urinvolym: 8 mL

Tillsats: Konserveringsmedel
Markering för min/max fyllnadsvolym.
Fyll röret med hjälp av ett överföringsstrå, så fort som möjligt och
vänd röret direkt 8 - 10 gånger.
Kontrollera att urinnivån är mellan markeringarna.

Vid behov av enstaka rör kommer möjlighet finnas att beställa/hämta rör från Klinisk Kemi Karlskrona.

Sedimentrör med röd och gul propp

Hållbarhet

Hållbarhet

Sedimentrör, rödgul propp

Rumstemp   48 tim

Plaströr för urinprovtagning

Rumstemp   1 tim, kyl 4 tim

Referensintervall

Referensintervall

Erytrocyter

0-3 /synfält

Leukocyter

0-3 /synfält

Hyalina cylindrar

Kan förekomma normalt 

Korniga cylindrar

0 /synfält

Medicinsk bakgrund och bedömning

Sediment, mikroskopi – U Sedimentundersökning är ett av de viktigaste hjälpmedlen för diagnostik och uppföljning av njurparenkymskada, främst vid inflammatorisk njursjukdom. U-Sediment kan även vara av värde för lokalisering av eventuell blödning.

Viktigaste fyndet vid sedimentundersökning är cylindrar:

 • Ökad mängd hyalina cylindrar ses vid njursjukdomar och enstaka ses normalt vid kraftig fysisk ansträngning och uttorkning.
 • Korniga cylindrar förekommer vid glomerulonefrit, men även vid sepsis.
 • Erytrocytcylindrar ses främst vid akut glomerulonefrit och vasculit.
 • Leukocytcylindrar ses främst vid akut/kronisk pyelonefrit och andra interstitiella nefriter.
 • Vaxcylindrar påträffas främst vid mycket uttalad permeabilitetsrubbning i glomeruli vid kronisk glomerulär sjukdom. 

Övrig information

 • Analyseras: Dagligen
 • System: Urin
 • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
 • Remisstyp: Klinisk kemi
 • NPU-kod: NPU04222
 • Ackrediterad: Nej

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?