T3 fritt, Trijodtyronin - P

Remiss: Klinisk kemi
Analyserande laboratorium:
Karlshamn/Karlskrona Analyseras: Dagligen
NPU-kod: NPU03625 Ackrediterad: Ja

PST-rör (mintgrön propp)

PST-rör (mintgrön propp)

Rörstorlek/blodvolym: 7/5 mL eller 5/3 mL
Tillsats: Li-Heparin och gel System: Plasma

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Provhantering

Centrifugering
2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemp

2 dygn

Kyl

2 veckor

Frys

3 månader

Referensintervall

Referensintervall

Vuxna


2,6 - 6,1

pmol/L

Barn

0 - < 6 månader

3,4 - 7,6

pmol/L


6 månader - 12 år

4,5 - 7,1

pmol/L


Flickor 13 - < 18 år

4,1 - 6,0

pmol/L


Pojkar 13 - < 18 år

4,5 - 6,8

pmol/L

Medicinsk bakgrund och bedömning

S-FT3, I sköldkörteln bildas hormonerna tyroxin (T4) och trijodtyronin (T3). Syntes och frisättning av tyreoideahormonerna stimuleras av TSH. Av allt cirkulerande T3 kommer normalt endast 10 % direkt från sköldkörteln, resten bildas perifert ur T4.  T3 är det tyroideahormon som svarar för den biologiska aktiviteten, som utövas via bindning till intranukleära receptorer, som i sin tur aktiverar specifika delar av genomet. Mer än 99,5 % av cirkulerande T3 är proteinbundet (c:a 80 % till tyroxinbindande globulin, c:a 10 % prealbumin och c:a 10 % till albumin). Det sker ett snabbt utbyte mellan fritt och bundet hormon, där det fria utövar hormonaktiviteten.
T3 och T4 koncentrationerna korrelerar ofta väl, med undantag av vissa kliniska situationer som T3-toxikos och T4-behandling. T3 har en halveringstid i cirkulationen på c:a 1 dygn. Bestämning av fritt T3 görs främst vid oklarheter i tolkningen av resultat erhållna efter bestämning av TSH och fritt T4. Förhöjt fritt T3 (FT3) ses vid hyperfunktion och lågt vid hypofunktion av tyreoidea. Lågt fritt T3 vid samtidigt lågt fritt T4 och normalt TSH talar för sekundär (hypofysär) eller tertiär (hypothalamisk)hypotyreos. Förhöjt fritt T3 i kombination med normalt fritt T4 ses vid T3-tyreotoxikos.
Normalt fritt T3 i kombination med förhöjt fritt T4 beroende på minskad perifer konversion kan förekomma hos tyreotoxikospatienter med annan samtidig, allvarlig sjukdom. 

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?