Takrolimus - B

Remiss: Klinisk kemi
Analyserande laboratorium:
Karlshamn Analyseras: Helgfri Må - Fre (I samråd med lab. dagligen)
NPU-kod: NPU19912 Ackrediterad: Ja

EDTA-rör (lila propp)

Provrör med lila propp

Rörstorlek/blodvolym: 5/3 mL eller 5/4 mL
Tillsats: EDTA System: Blod

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Provet ska tas strax före dos.

Indikationer

  • Monitorering av immunsuprimerande behandling med takrolimus

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemp

1 vecka

Kyl

2 veckor

Frys

1 år

Referensintervall

Terapeutiskt intervall 5,0 – 15,0 μg/L (dalvärde)
Toxisk dos > 20,0 μg/L

Kommentarer

För att få svar på Takrolimus samma dag som provet är taget:

  • Prover som beställs i Karlskrona behöver vara på laboratoriet i Karlskrona senast 08:30 för att hinna med transporten till Karlshamn
  • Prover som beställs i Karlshamn måste vara på laboratoriet senast kl 14:00. Analys utförs fram till detta klockslag. 

Medicinsk bakgrund och bedömning

Takrolimus (Prograf) används som immunosupressivt läkemedel för att motverka avstötning av trans-planterade organ. Analys av takrolimus i helblod är en väsentlig del av eftervården och uppföljningen för transplanterade patienter. Takrolimus har immunosupressiva egenskaper, specifikt verkande på T-lymfocyter. Cellmedierade reaktioner hämmas, t ex avstötning av främmande organ och produktion av cytokiner. Hematopoes och fagocytfunktion påverkas ej.

Rekommenderat terapeutiskt intervall varierar starkt beroende på vilket organ som transplanterats och hur lång tid som gått efter transplantationen. Gränserna för terapeutisk effekt respektive toxicitet är ännu inte säkert fastställda. Risken för biverkningar ökar påtagligt vid koncentrationer över 15 μg/L.

Takrolimus metaboliseras via cytokrom 450 systemet i levern. Läkemedel som inducerar cytokrom 450, t.ex. karbamazepin och fenytoin sänker blodnivån av takrolimus. Likaså höjs takrolimusnivån av läkemedel som hämmar cytokrom 450.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?