Testosteron - S

Indikationer

  • Pubertas praecox eller tarda
  • Misstanke om hypogonadism
  • Misstänkt hyperandrogenism hos kvinnor, t.ex. vid hirsutism
  • Misstänkt testisinsufficiens, t.ex. vid impotens

Provtagning

Provet tas i serumrör, röd propp, RST-rör, orange propp eller SST-rör, gul propp

Serumrör, röd propp

Rörstorlek/Blodvolym: 7/6 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

RST-rör, orange propp

Rörstorlek/Blodvolym: 7/5 mL
Tillsats: Trombin och gel.
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Kan centrifugeras efter 5 minuter.

SST-rör, gul propp

Rörstorlek/Blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

Provrör med röd, orange och gul propp

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemperatur

1 dygn

Kyl

7 dygn

Frys

1 år

Referensintervall

Referensintervall

Kvinnor

21 - 49 år

0,5 - 1,9

nmol/L


≥ 50 år

0,4 - 1,2

nmol/L

Män

21 - 49 år

8,3 - 30

nmol/L


≥50 år

7,6 - 25

nmol/L

Barn

Före pubertet

0 - 3,5

nmol/L

Kommentarer

SHBG kan liksom tidigare erhållas på samma provtagningsrör.

Medicinsk bakgrund och bedömning

S-Testosteron. Hos vuxna män syntetiseras ca 90 % av testosteronet i Leydig-cellerna i testiklarna. Hos kvinnor bildas ungefär hälften av testosteronet i ovarier och binjurar, medan den resterande hälften bildas genom transformation av prekursorer, ffa androstendion, i lever och muskler.
Testosteronsyntesen i testiklarna stimuleras av LH och serumnivån regleras genom indirekt hämning av LH via påverkan på hypothalamus. Hos kvinnor sker ingen självständig reglering av testosteronnivåerna via hypothalamus och hypofys. Huvuddelen av det cirkulerande testosteronet är bundet till SHBG och albumin. Endast ca 1-2 % av testosteronet i plasma är fritt.

Testosteron framkallar utvecklandet av sekundära könstecken hos män och bidrar till att upprätthålla funktionen hos prostata och sädesblåsorna.
I fysiologiska koncentrationer har androgener ingen specifik effekt på kvinnor. Ökad produktion av testosteron hos kvinnor kan orsaka virilisering.

Bestämning av testosteronnivå hos kvinnor är framför allt indicerat vid misstanke om testosteronproducerande tumörer, polycystiskt ovarialsyndrom (PCO) eller kongenital binjurebarkhyperplasi. Testosteron bestäms hos män vid för tidig eller försenad pubertetsutveckling, misstanke på hypogonadism samt ibland vid utredning av impotens.

Övrig information

  • Analyseras: 2 gånger/vecka
  • System: Serum
  • Laboratorium: Karlshamn
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU03543
  • Ackrediterad: Ja

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?