Albuminkvot - Csv / P

Indikationer

Vattenlösliga proteiner exempelvis albumin har en begränsad passage över blod-hjärnbarriären. Hur denna passage sker är oklart. Albumin syntentiseras inte i det centrala nervsystemet (CNS) vilket betyder att allt albumin i likvor har diffunderat över blod-hjärnbarriären. Det finns två olika orsaker till en ökad albuminkvot i likvor; blod-hjärnbarriärskada (infektioner, tumörer, cerebrovaskulära sjukdomar) eller avflödeshinder för likvor (spinala tumörer eller inflammatoriska sjukdomar i ryggmärgen eller nervrötter som förhindrar passagen av likvor). Vid avflödeshinder ökar koncentrationen av albumin successivt.

Provtagning

För information om provhantering se:

Se : Csv-Albumin

Se: P-Albumin

Provhantering

Transport

Omedelbart
Om möjligt Ej i Rörpost

Referensintervall

Referensintervall

1,5 - 15 år

< 5

10 ^-3

15 - 45 år

< 6,8

10 ^-3

> 45 år

< 10,2

10 ^-3

Kommentar

Csv - albumin (mg/L) / P - albumin (g/L)

Övrig information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Cerebrospinalvätska
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU19659
  • Ackrediterad: Nej

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?