Basöverskott, BE - vB

Synonymer: Base-Excess

Remiss: Klinisk kemi
Analyserande laboratorium:
Karlshamn/Karlskrona Analyseras: Dagligen
NPU-kod: SWE05351 Ackrediterad: Ja

Karlshamn

Na-fluorid-oxalatrör (grå propp)

Provrör med grå propp

Rörstorlek/blodvolym: 5 mL
Tillsats: Na-fluorid/Na-Heparin System: Blod

Röret fylls helt till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Ska till laboratoriet inom 24 timmar.

Karlskrona

Li-Heparinrör (mörkgrön propp)

Provrör med grön propp

Rörstorlek/blodvolym: 4 mL
Tillsats: Li-Heparin System: Blod

Röret fylls helt till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Ska till laboratoriet inom 15 minuter.

Mikrotainerrör får ej användas. Kontakta Klinisk kemi för kapillär provtagning.

Provhantering

Transport
Karlshamn: Inom 24 timmar
Karlskrona: Inom 15 min

Kan skickas i rörpost.

Referensintervall

Referensintervall

-3 till +3

mmol/L

Kommentarer

Röret får ej avkorkas!

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?