ASAT, Aspartataminotransferas - P

Remiss: Klinisk kemi
Analyserande laboratorium:
Karlshamn/Karlskrona Analyseras: Dagligen
NPU-kod: NPU22279 Ackrediterad: Ja

PST-rör (mintgrön propp)

PST-rör (mintgrön propp)

Rörstorlek/blodvolym: 7/5 mL eller 5/3 mL
Tillsats: Li-Heparin och gel System: Plasma

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Indikationer

  • Bestämning av ASAT-aktivitet i serum har idag ringa klinisk betydelse då andra mer specifika analyser för påvisande av organskada i lever, hjärta och skelettmuskulatur finns
  • Testet används traditionellt tillsammans med ALAT vid diagnostisering av parenkymatösa akuta och kroniska leversjukdomar

Provhantering

Centrifugering
2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemp

4 dygn

Kyl

7 dygn

Frys

3 månader

Referensintervall

Referensintervall

Kvinnor


< 0,61

μkat/L

Män


< 0,76

μkat/L

Barn

< 6 mån

< 1,40

μkat/L


6 mån - 1 år

< 1,10

μkat/L


2 - 17 år

< 0,78

μkat/L

Kommentarer

Endast hemolysfria prover analyseras.

Medicinsk bakgrund och bedömning

ASAT är ett enzym som deltar i aminosyrornas metabolism. Störst aktivitet av ASAT har påvisats i hjärta, lever och skelettmuskulatur. ASAT har en halveringstid på cirka 12 timmar.

En snabb stegring till höga värden ses generellt vid akuta åkommor som vid toxiska leverskador eller akut hypoxi till exempel vid chock, lungemboli och allvarlig hjärtsvikt. Vid leverhypoxi sekundärt till hjärtsvikt stiger ASAT-aktiviteten i serum, samt vid skelettmuskelskada, kraftigt muskelarbete och hemolys.

I de flesta fall av levercellssönderfall är ALAT-stegringen väl korrelerad till en stegring av ASAT. Undantag från detta ses hos storkonsumenter av alkohol, där ASAT kan vara mer förhöjt än ALAT (ASAT/ALAT-kvot >1,1). Man anser att denna skillnad främst förklaras av en alkoholinducerad muskelskada. ASAT ökar särskilt vid kronisk leverskada till exempel fibros och cirros.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?