Calcium, Ca - tU

Se även: Calcium - Urin (Utförs av Labmedicin Skåne)

Indikation

  • Aktiv njurstenssjukdom, utredning av hyper- och hypokalcemi

Provtagning

Dygnsmängd samlas i plastdunk med 25 mL 6M HCl. Till exempel om man ska samla från 07:00-07:00 tömmer man blåsan och kastar urinen kl 07:00 första dagen. Sedan samlas all urin fram till och med 07:00 nästa dag.
Mät urinvolymen och ange den och tiden för urinsamlingen på remissen. Väl blandad urin sänds därefter i ett urinrör med beige propp.


Se: Patientvägledning Pdf, 51 kB.

Urinrör, beige propp

Rörstorlek/Urinvolym: 7/6 mL
Tillsats: Utan tillsats

Urinrör med beige propp

Provhantering

Centrifugering
2000 x g i 10 minuter      

Hållbarhet

 

Rumstemp

2 dygn

Kyl

4 dygn

Frys

> 3 veckor

Referensintervall


2,5 - 8,0

mmol/d

 


Medicinsk bakgrund och bedömning

tU-Calcium. Den mängd kalcium som utsöndras med urinen bestäms av koncentrationen av joniserat kalcium i plasma, den glomerulära filtrationen och den tubulära reabsorptionen, som regleras av PTH-aktiviteten. Kosten (ffa. mejeriprodukter), tarmabsorption och syra-bas-balansen påverkar indirekt kalciurin. Trots detta, om man tar hänsyn till syra-bas-balansen, är kalciurin förvånansvärt konstant hos den enskilda patienten. Tubulär reabsorption av calcium (TRCa%*) återspeglar PTH-aktiviteten.

Hypercalciuri är vanlig vid alla former av hyperkalcemi oavsett om denna beror på ökad PTH-aktivitet eller inte. Vid hyperparatyreoidism, är TRCa% normal till obetydlig sänkt (95-99%) medan vid andra orsaker hyperkalcemi följs av en klart nedsatt TRCa% (80-95%). Därför är hyperkalciurin betingad av PTH-ökning väsentligt lägre än av andra orsaker. Den idiopatiska hyperkalciurin karakteriseras av nedsatt tubulär reabsorption av kalcium med hyperkalciuri och njurstensbildning förenat med normokalcemi.

Sänkt utsöndring av kalcium ses vid hypokalcemi och familjär hyperkalcemi med hypokalciuri.

Övrig information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Urin
  • Laboratorium: Karlskrona
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU01442
  • Ackrediterad: Ja

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?