APTT, Aktiverad partiell tromboplastintid - P

Remiss: Klinisk kemi
Analyserande laboratorium: Karlshamn/Karlskrona Analyseras: Dagligen
NPU-kod: NPU01682 Ackrediterad: Ja

Citratrör (blå propp)

Provrör med blå propp

Rörstorlek/blodvolym: 5/2,7 mL
Tillsats: Na-citrat (0,109M) System: Plasma

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

MiniCollect: Citratrör (blå propp)

Minicollectrör med blå propp

Rörstorlek/blodvolym: 1 mL
Tillsats: Na-citrat (0,109M) System: Plasma

Till barn och prematurer, venös provtagning: Använd MiniCollect rör.

OBS! MiniCollect-rör får endast användas för venös provtagning.

Röret fylls precis över markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

OBS! I röret finns inget vakuum.

Rör tillhandahålls ej av Klinisk kemi.
Skickas inte i rörpost på grund av risk för läckage.

Indikationer

  • Övervakning av heparinbehandling (ofraktionerat heparin, intravenös behandling)
  • Utredning av blödningstillstånd som test för det interna koagulationssystemet

Provhantering

Centrifugering
3600 x g i 10 minuter eller 2000 x g i 20 minuter
Provet skall centrifugeras och avskiljas inom 1 timme.

Hållbarhet

Rumstemp

Helblod inom 1 timme, centrifugerat rör 4 timmar.

Frys

1 vecka

Analyseras inom 4 timmar annars skall plasman frysas (-20°C)

Prov som ska transporteras ska centrifugeras och avskiljas inom 1 timme.

Referensintervall

 

24 - 37

sekunderKommentarer

Går ej att analysera på kapillärprov. MiniCollect-rör tillhandahålls ej av Klinisk kemi.
På grund av risk för läckage får MiniCollect-rör inte skickas i rörpost.

Medicinsk bakgrund och bedömning

P-APT-tid. Koagulationsfaktorernas (F) aktivering indelas traditionellt i två parallella koagulationssystem, intrinsic och extrinsic system. Aktiverad partiell tromboplastintid (APT-tid) är en screeningmetod för att upptäcka defekter i intrinsic system, som inkluderar faktorerna II, V, VIII, IX, X, XI, XII och fibrinogen. Metoden är inte känslig för trombocytantal eller trombocytfunktion.
Den huvudsakliga användningen av koagulationsanalysen APT-tid är då man misstänker ärftlig eller förvärvad brist på ovanstående faktorer samt kontroll av behandlingsnivå vid heparinbehandling. Kontroll görs också inför ingrepp med blödningsrisk t.ex lever- och njurbiopsi.

Förlängd APT-tid ses vid brist på de olika faktorerna t.ex. FVIII-brist vid hemofili A och FIX-brist vid hemofili B. Generellt gäller att APT-tiden endast blir förlängd om en enskild koagulationsfaktor understiger 20-30 % av referensvärdet, vilket innebär att milda hemofilier kan ha normal APT-tid. Förlängd APT-tid vid antifosfolipidantikroppssyndrom (lupus antikoagulans) är paradoxalt nog associerad med ökad trombosrisk. Vid förlängd APTT vid minst två tillfällen kan vidare utredning ske via APTT mixning.

Tolkning APTT mixning

Vid APTT-mixning analyseras APTT efter blandning av lika delar patientplasma samt normalplasma. Normalisering (korrektion) av APT-tid efter mixning indikerar koagulationsfaktorbrist (APTT är inom referensintervall eller som max +5 sek. från NP-APTT). Ingen normalisering indikerar förekomst av koagulationsinhibitor.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?