Blodgasanalys - vB (venös)

Indikation

  • Diagnostik och kontroll av rubbningar i syrabasbalansen

Provtagning

Li-Heparinrör, mörkgrön propp
Rörstorlek/Blodvolym: 5/4 mL
Tillsats: Li-Heparin

Röret ska vara fyllt till minst 2/3 och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Provrör med grön propp

Provhantering

Temperatur
Rumstemperatur

Transport
Till laboratoriet inom 15 minuter.
Analys inom 30 minuter.

OBS! Får ej skickas i rörpost

Referensintervall

Referensintervall

Vätejonaktivitet


Saknas

pH-enh.

pCO₂


Saknas

kPa

pO₂


Saknas

kPa

Basöverskott(BE)


-3 till +3

mmol/L

St-Bikarbonat


22 - 27

mmol/L

Syrgas-mättnad


Saknas

%

Laktat


0,5 - 2,2

mmol/L

Glukos


4,2 - 6,3

mmol/L

Hemoglobin

Kvinnor > 16 år

117 - 153

g/L


Män > 16 år

134 - 170

g/L

Kalium


3,5 - 4,4

mmol/L

Klorid


98 - 110

mmol/L

Natrium


137 - 145

mmol/L

Kommentarer

OBS! Röret får ej avkorkas! Får ej skickas i rörpost.

Övrig information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Blod
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
    OBS! Laktat analyseras ej i Karlshamn.
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU10755
  • Ackrediterad: Ja (Gäller ej syrgasmättnad och pCO2)

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?