Blodgasanalys - vB (venös)

Indikation

  • Diagnostik och kontroll av rubbningar i syrabasbalansen

Provtagning

Li-Heparinrör, mörkgrön propp

Rörstorlek/Blodvolym: 5/4 mL
Tillsats: Li-Heparin
Röret fylls helt till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Provrör med grön propp

Provhantering

Temperatur

Rumstemperatur

Transport

Till laboratoriet inom 15 minuter.
OBS: Ring laboratoriet när den skickas.
Analys inom 30 minuter.

Referensintervall

Referensintervall

Vätejonaktivitet

Saknas

pH-enh.

pCO2

Saknas

kPa

pO2

Saknas

kPa

Basöverskott(BE)

-3 till +3

mmol/L

St-Bikarbonat

19 - 26

mmol/L

Syrgas-mättnad

Saknas

%

Laktat

0,5 - 1,7

mmol/L

Kommentarer

Röret får ej avkorkas! 

Övrig information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Blod
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
    OBS! Laktat analyseras ej i Karlshamn.
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU10755
  • Ackrediterad: Nej

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.