Blodgasanalys - vB (venös)

Indikation

  • Diagnostik och kontroll av rubbningar i syrabasbalansen

Provtagning

Li-Heparinrör, mörkgrön propp
Rörstorlek/Blodvolym: 5/4 mL
Tillsats: Li-Heparin

Röret fylls helt till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Provrör med grön propp

Provhantering

Temperatur
Rumstemperatur

Transport
Till laboratoriet inom 15 minuter.
Analys inom 30 minuter.

OBS! Får ej skickas i rörpost

Referensintervall

Referensintervall

Vätejonaktivitet


Saknas

pH-enh.

pCO₂


Saknas

kPa

pO₂


Saknas

kPa

Basöverskott(BE)


-3 till +3

mmol/L

St-Bikarbonat


22 - 27

mmol/L

Syrgas-mättnad


Saknas

%

Laktat


0,5 - 2,2

mmol/L

Glukos


4,2 - 6,3

mmol/L

Hemoglobin

Kvinnor > 16 år

117 - 153

g/L


Män > 16 år

134 - 170

g/L

Kalium


3,6 - 4,6

mmol/L

Klorid


98 - 110

mmol/L

Natrium


137 - 145

mmol/L

Kommentarer

OBS! Röret får ej avkorkas! Får ej skickas i rörpost.

Övrig information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Blod
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
    OBS! Laktat analyseras ej i Karlshamn.
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU10755
  • Ackrediterad: Ja (Gäller ej syrgasmättnad och pCO2)

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?