Blodgasanalys - vB (venös)

Indikation

  • Diagnostik och kontroll av rubbningar i syrabasbalansen

Provtagning

Li-Heparinrör, mörkgrön propp

Rörstorlek/Blodvolym: 5/4 mL
Tillsats: Li-Heparin
Röret fylls helt till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Provrör med grön propp

Provhantering

Temperatur

Rumstemperatur

Transport

Till laboratoriet inom 15 minuter.
Analys inom 30 minuter.
OBS! Får ej skickas i rörpost

Referensintervall

Referensintervall

Vätejonaktivitet

Saknas

pH-enh.

pCO2

Saknas

kPa

pO2

Saknas

kPa

Basöverskott(BE)

-3 till +3

mmol/L

St-Bikarbonat

19 - 26

mmol/L

Syrgas-mättnad

Saknas

%

Laktat

0,5 - 1,7

mmol/L

Kommentarer

OBS! Röret får ej avkorkas! Får ej skickas i rörpost.

Övrig information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Blod
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
    OBS! Laktat analyseras ej i Karlshamn.
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU10755
  • Ackrediterad: Nej

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?