Albumin - tU

Remiss: Klinisk kemi
Analyserade laboratorium: Karlshamn/Karlskrona Analyseras: Dagligen
NPU-kod: NPU19680 Ackrediterad: Ja

Urinrör (gul kork med röd topp)

Urinrör (gul propp med röd topp)

Rörstorlek/urinvolym: 7/6 mL
Tillsats: Utan tillsats System: Urin


Dygnsmängd samlas i plastdunk utan tillsats.
Till exempel om man ska samla från 07:00 - 07:00 tömmer man blåsan och kastar urinen kl 07:00 första dagen.
Sedan samlas all urin fram till och med 07:00 nästa dag.
Mät urinvolymen och ange den och tiden för urinsamlingen på remissen.
Väl blandad urin sänds därefter i ett urinrör med gul propp.

Se: Patientvägledning Pdf, 74 kB.

Provhantering

Centrifugering
2000 x g i 10 minuter 

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemperatur

7 dygn

Kyl

1 månad

Frys

6 månader

Referensintervall

Referensintervall

<30

mg/d


Medicinsk bakgrund och bedömning

Urin Albumin;masskoncentration/ Pt(U)-Albumin, patient Urin Albumin/ dU-Albumin, dygns Urin Albumin är ett plasmaprotein som svarar för en stor del av blodets osmotiska kraft. I en frisk population utsöndras endast en liten mängd albumin (upp till 30 mg/dag) i urinen. Förhöjda nivåer av albumin i urinen indikerar med hög sannolikhet att njurarnas glomerulära filtreringsfunktion är skadad och är en riskfaktor för kardiovaskulär samt mikrovaskulär sjukdom. 
Diabetes mellitus, hypertoni och ateroskleros är bl.a. vanliga sjukdomar som skadar glomerulus och ger hyperalbuminuri. Men andra situationer kan ge låggradig hyperalbuminuri (s.k. mikroalbuminuri) utan samtidigt påtaglig njurskada som t.ex. hård träning, urinvägsinfektion, feber och kraftig inflammation.
Stickprov på U-Albumin påverkas starkt av patientens diures och varierar därför med denna såväl som med patientens grundsjukdom. För att minimera diuresens inflytande på bestämning av albuminurigrad genom analys av stickprov bör U-Albumin/kreatinin-index användas som första steg för utvärdering av glomerulärskada. Om denna är patologisk borde bekräftas med tU-Albumin eller dU-Albumin som är säkrare analyser i detta sammanhang.
Höggradig hyperalbuminuri (s.k. makroalbuminuri) föreligger vid mer uttalad glomerulusskada och vid dessa tillstånd används urinutsöndringen av albumin för att följa sjukdomsförloppet. 

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?