Antitrombin, AT - P

Indikationer

 • Venös och arteriell trombosutredning
 • Släktutredning
 • Upprepade allvarliga graviditetskomplikationer som recidiverande spontanaborter och preeklampsi
 • Ingår i utredning vid trombofili
 • Preklampsi
 • Nefrotiskt syndrom
 • Allvarlig leversjukdom
 • Bristande effekt av heparinbehandling
 • DIC (disseminerad intravasal koagulation)

Provtagning

Provet tas i citratrör med blå propp.
Till barn och prematurer, venös provtagning: Använd MiniCollect rör.
OBS! MiniCollect-rör får endast användas för venös provtagning.

Citratrör, blå propp

Rörstorlek/blodvolym: 5/2,7 mL
Tillsats: Na-citrat (0,109M)
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Provrör med blå propp

MiniCollect: Citratrör, blå propp

Rörstorlek/blodvolym: 1 mL
Tillsats: Na-citrat (0,109M)
OBS! MiniCollect-rör får endast användas för venös provtagning.
Röret fylls precis över markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
OBS ! I röret finns inget vakuum.
Rör tillhandahålls ej av Klinisk kemi.
Skickas inte i rörpost på grund av risk för läckage.

Minicollectrör med blå propp

Provhantering

Centrifugering

3600 x g i 10 minuter eller 2000 x g i 20 minuter


Hållbarhet

Provet skall centrifugeras och analyseras inom 4 timmar annars ska plasman avskiljas och frysas.

Referensintervall

Referensintervall

0,80 - 1,20

kIE/LKommentarer

Går ej att analysera på kapillärprov. MiniCollect-rör tillhandahålls ej av Klinisk kemi.
På grund av risk för läckage får MiniCollect-rör inte skickas i rörpost.

Medicinsk bakgrund och bedömning

P-AT,Antitrombin är den viktigaste hämmaren i koagulationssystemet. AT syntetiseras i levern och bildar stabila komplex med de aktiva enzymen trombin, FIXa, FXa, FXIa och FXIIa och inaktiverar dessa. Hastigheten för komplexbildningen mellan AT och respektive enzym är låg i frånvaro av heparin, men i närvaro av heparin ökar komplexbildningen med 1000 gånger. Heparinet har katalytisk effekt, vilket betyder att det inte påverkar vilken produkt som bildas utan endast ökar komplexbildningen.
Låga värden talar för hereditärt betingad brist, vilket är förenat med risk att få venös trombos.
AT-brist kan även förekomma vid nefrotiskt syndrom, levercirros och DIC (Disseminerad Intravaskulär Koagulation). Analys av AT är främst indicerat i samband med koagulationsutredning och för att följa plasmanivån hos patienter som erhåller AT-koncentrat. 

Övrig information

 • Analyseras: Dagligen
 • System: Plasma
 • Laboratorium: Karlskrona
 • Remisstyp: Klinisk kemi
 • NPU-kod: NPU54111
 • Ackrediterad: Ja

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?