Antitrombin, AT - P

Remiss: Klinisk kemi
Analyserande laboratorium: Karlskrona Analyseras: Dagligen
NPU-kod: NPU54111 Ackrediterad: Ja

Citratrör (blå propp)

Provrör med blå propp

Rörstorlek/blodvolym: 5/2,7 mL
Tillsats: Na-citrat (0,109M) System: Plasma

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

MiniCollect: Citratrör (blå propp)

Minicollectrör med blå propp

Rörstorlek/blodvolym: 1 mL
Tillsats: Na-citrat (0,109M) System: Plasma

Till barn och prematurer, venös provtagning: Använd MiniCollect rör.

OBS! MiniCollect-rör får endast användas för venös provtagning.

Röret fylls precis över markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

OBS! I röret finns inget vakuum.

Rör tillhandahålls ej av Klinisk kemi.
Skickas inte i rörpost på grund av risk för läckage.

Indikationer

  • Venös och arteriell trombosutredning
  • Släktutredning
  • Upprepade allvarliga graviditetskomplikationer som recidiverande spontanaborter och preeklampsi
  • Ingår i utredning vid trombofili
  • Preklampsi
  • Nefrotiskt syndrom
  • Allvarlig leversjukdom
  • Bristande effekt av heparinbehandling
  • DIC (disseminerad intravasal koagulation)

Provhantering

Centrifugering
3600 x g i 10 minuter eller 2000 x g i 20 minuter

Hållbarhet

Provet skall centrifugeras och analyseras inom 4 timmar annars ska plasman avskiljas och frysas.

Referensintervall

Referensintervall

0,80 - 1,20

kIE/LKommentarer

Går ej att analysera på kapillärprov. MiniCollect-rör tillhandahålls ej av Klinisk kemi.
På grund av risk för läckage får MiniCollect-rör inte skickas i rörpost.

Medicinsk bakgrund och bedömning

P-AT,Antitrombin är den viktigaste hämmaren i koagulationssystemet. AT syntetiseras i levern och bildar stabila komplex med de aktiva enzymen trombin, FIXa, FXa, FXIa och FXIIa och inaktiverar dessa. Hastigheten för komplexbildningen mellan AT och respektive enzym är låg i frånvaro av heparin, men i närvaro av heparin ökar komplexbildningen med 1000 gånger. Heparinet har katalytisk effekt, vilket betyder att det inte påverkar vilken produkt som bildas utan endast ökar komplexbildningen.
Låga värden talar för hereditärt betingad brist, vilket är förenat med risk att få venös trombos.
AT-brist kan även förekomma vid nefrotiskt syndrom, levercirros och DIC (Disseminerad Intravaskulär Koagulation). Analys av AT är främst indicerat i samband med koagulationsutredning och för att följa plasmanivån hos patienter som erhåller AT-koncentrat. 

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?