COHb, Kolmonoxidhemoglobin - vB

Remiss: Klinisk kemi
Analyserande laboratorium:
Karlshamn/Karlskrona Analyseras: Dagligen
NPU-kod: NPU01473 Ackrediterad: Nej

Li-heparin-rör (grön propp)

Provrör med grön propp

Rörstorlek/blodvolym: 5/4 mL
Tillsats: Li-Heparin System: Blod

Provet tas i Li-heparin-rör, grön propp, artärspruta
eller clinitube (glaskapillär-rör).

Röret fylls helt till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Kontakta Klinisk kemi för kapillär provtagning.

Provhantering

Transport
Inom 30 min

Referensintervall

Referensintervall

Icke rökare

0,5 - 1,5 % av total B-Hb

Rökare

4,0 - 9,0 % av total B-Hb

Kommentarer

Akutprov vid misstänkt CO-intoxikation.

Röret får ej avkorkas!

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?