COHb, Kolmonoxidhemoglobin - vB

Provtagning

Provet tas i Li-heparin-rör, grön propp, artärspruta
eller clinitube (glaskapillär-rör).

Li-heparin-rör, grön propp 

Rörstorlek / Blodvolym: 5/4 mL
Tillsats: Li-Heparin
Röret fylls helt till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Provrör med grön propp

Kontakta Klinisk kemi för kapillär provtagning.

Provhantering

Transport

Inom 30 min

Referensintervall

Referensintervall

Icke rökare

0,5 - 1,5 % av total B-Hb

Rökare

4,0 - 9,0 % av total B-Hb

Kommentarer

Akutprov vid misstänkt CO-intoxikation.

Röret får ej avkorkas!

Övrig information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Blod
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU01473
  • Ackrediterad: Nej

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?