Antikroppsutredning

Remiss: Remiss blodcentralen Pdf, 1016.4 kB.
Analyserande laboratorium: Karlskrona (jourtid ev. Lund)
Analyseras: Helgfria dagar, dagtid (jourtid ev. Lund)
Ackrediterad: Ja

EDTA-rör (lila propp)

Provrör med lila propp

Rörstorlek/blodvolym: 7/6 mL
Tillsats: EDTA
System: Blod och plasma

Provet tas i 2 EDTA-rör, lila propp.
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter att det fyllts.

Minsta provmängd: Rören fylls till markeringen

Provtagning skall ske enligt Socialstyrelsens föreskrifter. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Indikationer

  • På begäran av blodcentralen:
    Antikroppsutredning är en kompletterande analys vid positiv BAS-test, positiv screen vid blodgruppering eller då patienten har kända erytrocytantikroppar sedan tidigare

Provhantering

Om provet inte omgående kan transporteras till Blodcentralen ska det förvaras stående i kylskåp.
Provet centrifugeras på Blodcentralen.

Intern transport
Prov transporteras inom sjukhuset till laboratoriet via rörpost eller av sjukhuspersonal.

Extern transport
Provmaterial packas och skickas av personal på Laboratoriemedicin Blekinge enligt gällande rutiner. Transporten sker sedan med Region Blekinges transporter eller med ordinarie postgång.

Hållbarhet

Prov för antikroppsutredning ska vara högst 5 dygn (provtagningsdag inräknad) vid analystillfället.

Remisshantering

Remisstyp: Remiss blodcentralen Länk till annan webbplats.

Ange beställande avdelning.
Ange diagnos, mediciner, senaste blodtransfusion, tidigare graviditeter, beräknad partus samt om och i så fall när Rh-profylax givits.

Remissen ska vara ifylld med patientens fullständiga identitetsuppgifter och identitetskontroll ska utföras i samband med provtagningen. Det innebär att kontrollera att patientens identitetsuppgifter stämmer överens med märkning på rör och remiss.
Att identitetskontrollen utförts styrks med provtagarens underskrift.

Saknas patientens fullständiga identitetsuppgifter, eller om identitetskontroll ej är utförd, utförs inte analysen.

Kommentar

Erytrocytantikroppidentifiering innebär att man med hjälp av olika blodgruppsserologiska tekniker försöker påvisa och identifiera antikroppar riktade mot erytrocytantigen. Detta för att kunna bedöma deras kliniska relevans vid transfusion eller graviditet.

Svarsrutiner

När en antikroppsidentifiering behövs kontaktas beställande avdelning via telefon för dialog om eventuellt transfusionsbehov, hur lång tid analysen förväntas ta samt om eventuell ytterligare provtagning behövs.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?