Blodgasanalys - aB

Indikation

  • Diagnostik och kontroll av rubbningar i syrabasbalansen

Provtagning

Hepariniserad spruta, 2 mL

Exakt provtagningstid skall anges.
Kontakta Klinisk kemi för kapillär provtagning.

Hepariniserad spruta

Provhantering

Rumstemperatur

Transport

Till laboratoriet inom 15 minuter.
Analys inom 30 minuter.
OBS: Ring laboratoriet när den skickas.

Transporthylsa skall användas när artärspruta skickas i rörpost.

Transporthylsa

Beställs från MTA, kontaktperson Ola Malmhult tel 4849.

Referensintervall

Referensintervall

Vätejonaktivitet

7,35 - 7,45

pH-enh.

pCO2

4,0 - 6,0

kPa

pO2

9,7 - 13,2

kPa

Basöverskott (BE)

-3 till +3

mmol/L

St-Bikarbonat

19 - 26

mmol/L

Syrgas-mättnad

90 - 100

%

Hemoglobin

Kvinnor > 16 år : 120 - 160

g/L


Män > 16 år: 135 - 175

g/L

Natrium

136 - 146

mmol/L

Kalium

3,4 - 4,5

mmol/L

Laktat

0,5 - 1,6

mmol/L

Glukos

4,2 - 7,7

mmol/L

Calciumjon (aktuellt pH)

Saknas

mmol/L

Calciumjon (pH 7,4)

1,15 - 1,29

mmol/L

Kommentarer

OBS! Ingen luft i provet.

Övrig information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Artärblod
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
    OBS! Laktat och Glukos analyseras ej i Karlshamn.
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU04197
  • Ackrediterad: Nej

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.