Blodgasanalys - aB

Indikation

  • Diagnostik och kontroll av rubbningar i syrabasbalansen

Provtagning

Hepariniserad spruta, 2 mL

Exakt provtagningstid skall anges.
Kontakta Klinisk kemi för kapillär provtagning.

Hepariniserad spruta

Provhantering

Rumstemperatur

Transport

Till laboratoriet inom 15 minuter.
Analys inom 30 minuter.
OBS! Får ej skickas i rörpost

Referensintervall

Referensintervall

Vätejonaktivitet

7,35 - 7,45

pH-enh.

pCO2

4,0 - 6,0

kPa

pO2

< 50 år

10 - 13

kPa

> 50 år

8,0 - 13

kPa

Basöverskott (BE)

-3 till +3

mmol/L

St-Bikarbonat

22 - 27

mmol/L

Syrgas-mättnad

94 - 98

%

Hemoglobin

Kvinnor > 16 år :

117 - 153

g/L

Män > 16 år:

134 - 170

g/L

Natrium

136 - 146

mmol/L

Kalium

3,4 - 4,5

mmol/L

Laktat

0,5 - 1,6

mmol/L

Glukos

4,2 - 6,3

mmol/L

Calciumjon (aktuellt pH)

Saknas

mmol/L

Calciumjon (pH 7,4)

1,15 - 1,35

mmol/L

Kommentarer

OBS! Ingen luft i provet. Får ej skickas i rörpost.

Övrig information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Artärblod
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
    OBS! Laktat och Glukos analyseras ej i Karlshamn.
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU04197
  • Ackrediterad: Nej

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?