Blodgasanalys - aB

Indikation

  • Diagnostik och kontroll av rubbningar i syrabasbalansen

Provtagning

Hepariniserad spruta, 2 mL

Exakt provtagningstid skall anges.
Kontakta Klinisk kemi för kapillär provtagning.

Hepariniserad spruta

Provhantering

Temperatur
Rumstemperatur

Transport
Till laboratoriet inom 15 minuter.
Analys inom 30 minuter.

OBS! Får ej skickas i rörpost

Referensintervall

Referensintervall

Vätejonaktivitet


7,35 - 7,45

pH-enh.

pCO₂


4,6 - 6,0

kPa

pO₂

< 50 år

10,0 - 13,0

kPa


> 50 år

8,0 - 13,0

kPa

Basöverskott (BE)


-3 till +3

mmol/L

St-Bikarbonat


22 - 27

mmol/L

Syrgas-mättnad


94 - 98

%

Hemoglobin

Kvinnor > 16 år

117 - 153

g/L


Män > 16 år

134 - 170

g/L

Natrium


137 - 145

mmol/L

Klorid


98 - 110

mmol/L

Kalium


3,5 - 4,4

mmol/L

Laktat


0,5 - 1,6

mmol/L

Glukos


4,2 - 6,3

mmol/L

Calciumjon (aktuellt pH)


Saknas

mmol/L

Calciumjon (pH 7,4)


1,15 - 1,33

mmol/L


Kommentarer

OBS! Ingen luft i provet. Får ej skickas i rörpost.

Övrig information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Artärblod
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
    OBS! Laktat och Glukos analyseras ej i Karlshamn.
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU04197
  • Ackrediterad: Ja

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?