Bilirubin, konjugerat - P

Remiss: Klinisk kemi
Analyserande laboratorium:
Karlshamn/Karlskrona Analyseras: Dagligen
NPU-kod: NPU01368 Ackrediterad: Nej

PST-rör (mintgrön propp)

PST-rör (mintgrön propp)

Rörstorlek/blodvolym: 7/5 mL eller 5/3 mL
Tillsats: Li-Heparin och gel System: Plasma

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Provhantering

Centrifugering
2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemp

2 dygn

Kyl

7 dygn

Frys

6 månader

Referensintervall

Referensintervall

< 4

µmol/L

Neonatal (upp till 28 dagar): Högst 5% av totalbilirubin

Kommentarer

Provet ska skyddas mot ljus.

Medicinsk bakgrund och bedömning

P/S-KBIL, Bilirubinglukuronid, Konjugerat Bilirubin bildas huvudsakligen vid nedbrytningen av hemoglobin i fagocyterade celler inom det retikuloendoteliala systemet. Det vattenolösliga bilirubinet transporteras bundet till albumin och tas upp i levern för att konjugera det med glukoronsyra. Okonjugerat bilirubin binds med mycket hög affinitet till albumin medan det mer vattenlösliga konjugerade bilirubinet binds med lägre affinitet och filtreras ut i primärurinen. En liten del av det konjugerade bilirubinet binds kovalent till albuminet och har således samma halveringstid som albumin (ca 20 dygn, resp. ca 4 dygn för icke-bunden bilirubin). Det kan ge en långsam regress av ikterus och normalisering av bilirubinkoncentrationen som följd.

Prematura barn har en ökad känslighet för bilirubinstegringar. Analys av konjugerat bilirubin i nyföddhetsperioden och under första levnadsåret ska utföras vid misstanke på medfödd anatomisk gallstas.
Det konjugerade bilirubinet utgör normalt mindre än 20 % av det totala hos vuxna. I neonatalperioden högst 5 % av totalbilirubin.
Övervikt av det konjugerade bilirubinet ses vid lever- och gallvägspåverkan, ibland med normalt totalbilirubin.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?