Calciumjon - S / aB

Synonymer: Fritt Ca++, Joniserat Ca

Indikationer

  • Mätning av den fysiologiskt aktiva fraktionen kalcium
  • Kan inte ersättas med albuminkorrigering av totalt kalcium

Provtagning

Provet tas i serumrör, röd propp, SST-rör, gul propp,
artärspruta eller clinitub (plastkapillär-rör)
Mikrotainerrör får ej användas.
Kontakta Klinisk kemi för kapillär provtagning.

Serumrör, röd propp

Rörstorlek/Blodvolym: 7/6 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator
Röret fylls helt till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

SST-rör, gul propp

Rörstorlek/Blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel
Röret fylls helt till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

Provrör med röd och gul propp

Röret ska vara fyllt!

Provhantering

Centrifugering
2000 x g i 10 minuter
Inom 2 timmar

Röret får ej avkorkas!

Hållbarhet

Ocentrifugerade rör

2 timmar i rumstemp


Centrifugerade rör

4 timmar i rumstemp

4 dygn i kyl

Referensintervall


Vuxna

1,15 - 1,33

mmol/L


Barn

< 1 år

1,10 - 1,48

mmol/L

1-17 år

1,20 - 1,38

mmol/L

Övrig information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Serum / artiellt Blod
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU01446
  • Ackrediterad: Ja

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?