ALAT, Alaninaminotransferas - P

Remiss: Klinisk kemi
Analyserande laboratorium:
Karlshamn/Karlskrona Analyseras: Dagligen
NPU-kod: NPU19981 Ackrediterad: Ja

PST-rör (mintgrön propp)

PST-rör (mintgrön propp)

Rörstorlek/blodvolym: 7/5 mL eller 5/3 mL
Tillsats: Li-Heparin och gel System: Plasma

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Indikationer

  • Misstanke om leversjukdom eller leverpåverkan
  • Övervakning av patienter i samband med behandling som kan medföra leverpåverkan
  • Övervakning av patienter med känd leversjukdom eller leverpåverkan

Provhantering

Centrifugering
2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemp

3 dygn

Kyl

7 dygn

Frys

7 dygn

Referensintervall

Referensintervall

Kvinnor


< 0,76

μkat/L

Män


< 1,10

μkat/L

Barn

< 1 år

< 0,85

μkat/L


1 - 5 år

< 0,50

μkat/L


​6 - 17 år

< 0,52

μkat/L

Kommentarer

Venpunktion ska göras före administrering av sulfasalazin på grund av risken för falskt låga resultat.

Medicinsk bakgrund och bedömning

ALAT är ett enzym som deltar i aminosyrornas metabolism och finns framför allt i lever och njurar. ALAT är en vanlig analys för screening av levercellsskada, ofta i kombination med andra enzymer i så kallad ”leverstatus”. Stegring av ALAT ses i anslutning till levercellskador och är mer specifikt än ASAT. ALAT har en halveringstid på cirka 36 timmar.

En snabb stegring till höga värden ses generellt vid akuta åkommor som vid toxiska leverskador eller akut hypoxi till exempel vid chock, lungemboli eller allvarlig hjärtsvikt. Vid virushepatit ses också mycket höga värden, men normaliseringen sker betydligt långsammare än vid toxisk påverkan. Vid fettlever och leverfibroser är oftast enzymaktiviteten normal eller i övre delen av referensintervallet.

I de flesta fall av levercellssönderfall är ALAT-stegringen väl korrelerad till en stegring av ASAT. Undantag från detta ses hos storkonsumenter av alkohol, där ASAT kan vara mer ökat än ALAT (ASAT/ALAT-kvot >1,1). Denna skillnad anses främst förklaras av en alkoholinducerad muskelskada.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?