Albumin/Kreatinin-kvot - U

Remiss: Klinisk kemi
Analyserade laboratorium: Karlshamn/Karlskrona Analyseras: Dagligen
NPU-kod: NPU28842 Ackrediterad: Ja

Urinrör (gul propp med röd topp)

Urinrör (gul propp med röd topp)

Rörstorlek/urinvolym: 7/6 mL
Tillsats: Utan tillsats System: Urin


Morgonurin

Indikationer

  • Diagnostik av njursjukdomar
  • Uppföljning av patienter med njursjukdom
  • Screening för mikroalbuminuri vid diabetes mellitus. Observera att termen mikro endast hänför sig till koncentrationen, inte till någon speciell form av albumin

Provhantering

Centrifugering
2000 x g i 10 minuter

Referensintervall

Referensintervall

Morgonurin

<3

mg/mmol

Annat stickprov

<5

mg/mmol

 

Kommentarer

Värdet beräknas från analys av U-Albumin och U-Kreatinin.

Medicinsk bakgrund och bedömning

U-A/K IX, Albumin/Kreatinin index 
Ökad albuminutsöndring i urinen är ett känsligt mått på glomerulusskada och används för diagnostik och uppföljning av glomerulär påverkan vid t ex glomerulonefrit, ateroskleros, hypertoni, diabetes och preeklampsi. Mängden Albumin i urinen vid en glomerulusskada beror främst på graden av permeabilitetsrubbning i glomeruli, antalet skadade men fungerande glomeruli och koncentrationen av albumin i plasma.

Låggradig hyperalbuminuri (s k mikroalbuminuri) indikerar njurpåverkan vid tillstånd som diabetes, hypertoni och/eller ateroskleros och är ofta den tidigaste indikatorn på att behandlingen behöver intensifieras. Övergående låggradig albuminuri kan även förekomma vid akuta febertillstånd och uttalad inflammatorisk reaktion utan samtidig njursjukdom.

Höggradig hyperalbuminuri föreligger vid mer uttalade glomerulära skador t.ex. vid glomerulonefrit och preeklampsi. Kvantifiering av albuminuri kan då användas för att följa sjukdomsförloppet.

Den aktuella urinproduktionen påverkar koncentrationen av albumin i den analyserade urinportionen. För att minimera diuresens inflytande på bestämningen av albuminuri vid ett stickprov beräknas mängden albumin i förhållande till mängden kreatinin som utsöndras vilket ger en korrektion för den aktuella diuresen.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?