Benmärgsundersökning

Indikation

  • Utredning av vissa hematologiska tillstånd i den specialiserade vården

Provtagning

5 - 10 märgutstryk + 2 - 3 blodutstryk

Transport 

Utstryk på glas packas i plastförpackning avsedd för objektglas. 
Se: Transportmaterial

Objektglaskassett

Transporthylsa till utstryksglas

Transportförpackning för objektglas

Transportförpackning för objektglas

Referensintervall

Se utlåtande

Kommentarer

Frågeställning och aktuella blodvärden anges

Medicinsk bakgrund och bedömning

Benmärgsbedömning görs för att fastställa diagnos på främst blodsjukdomar och för att följa behandlingen av dessa. I benmärgen bildas förstadierna till de olika blodcellerna som mognar ut och släpps ut i blodbanan. Sjukdomar som drabbar benmärgen är olika typer av leukemier, MDS, myelom, lymfom, myeloproliferativa sjukdomar, infiltration av maligna celler och olika bristsjukdomar.

Övrig information

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?