Benmärgsundersökning

Remiss: Benmärgsundersökning Pdf, 904.6 kB.
Analyserande laboratorium:
Karlskrona Analyseras: Helgfri Må - Fr
Ackrediterad: Nej

Provtagning

5 - 10 märgutstryk + 2 - 3 blodutstryk

System: Benmärg

Indikationer

  • Utredning av vissa hematologiska tillstånd i den specialiserade vården

Provhantering

Transport
Utstryk på glas packas i plastförpackning avsedd för objektglas. 
Se: Transportmaterial

Objektglaskassett

Transporthylsa till utstryksglas


Transportförpackning för objektglas

Transportförpackning för objektglas

Referensintervall

Se utlåtande

Kommentar

Frågeställning och aktuella blodvärden anges

Medicinsk bakgrund och bedömning

Benmärgsbedömning görs för att fastställa diagnos på främst blodsjukdomar och för att följa behandlingen av dessa. I benmärgen bildas förstadierna till de olika blodcellerna som mognar ut och släpps ut i blodbanan. Sjukdomar som drabbar benmärgen är olika typer av leukemier, MDS, myelom, lymfom, myeloproliferativa sjukdomar, infiltration av maligna celler och olika bristsjukdomar.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?