Albumin, Elfores - S

Remiss: NCS BoS + digital remiss Elfores bedömningsutlåtande / remiss Klinisk kemi + Proteinelektrofores Pdf, 956 kB.
Analyserande laboratorium: Karlskrona Analyseras: Helgfri Må - Fr
NPU-kod: SWE05155 Ackrediterad: Ja

SST-rör (gul propp)

SST-rör (gul propp)

Rörstorlek/blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel System: Serum

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

RST-rör (orange propp)

RST-rör (orange propp)

Rörstorlek/blodvolym: 7/5 mL
Tillsats: Trombin och gel System: Serum

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Kan centrifugeras efter 5 minuter.

Provtagning vid patient med Kryoglobulinemi: Serumrör med koagulationsaktivator, röd propp (utan gel). Förvaring och transport i 37 ºC (obruten värmekedja).

Provhantering

Centrifugering
2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Kyl

7 dygn

Frys

3 månader (om fryses inom 24 timmar)

Referensintervall


0 - 14 dagar

28 - 41

g/L

15 dagar - < 1 år

25 - 46

g/L

1 - < 8 år

35 - 45

g/L

8 - < 15 år

37 - 47

g/L

15 – 17 år

36 – 49

g/L

18 - 39 år

36 - 48

g/L

40 - 69 år

36 - 45

g/L

≥ 70 år

34 – 45

g/L


Kommentarer

Ingår i Elfores - S.

Medicinsk bakgrund och bedömning

Albumin är ett plasmaprotein med molekylvikt 66,5 kDa som syntetiseras i levern och har en halveringstid i blodet på cirka 20 dygn. Den höga koncentrationen av albumin och dess låga molekylmassan gör att albumin normalt svarar för 80 % av plasmans kolloidosmotiska tryck. Albumin transporterar också en rad olika substanser, bland annat bilirubin, fettsyror, metaller, hormoner och läkemedel. Förhöjd albuminnivå beror oftast på dehydrering. Hypoalbuminemi uppkommer vid många sjukdomar av flera skäl, såsom nedsatt syntes vid leversjukdomar, malnutrition eller inflammatoriska sjukdomar, ökade förluster via njurar, tarm eller brännskador samt redistribution pga ökad kärlpermeabilitet vid vävnadsskador och inflammation. Albuminkoncentrationen ökar med ca 10 % i stående jämfört med liggande pga vätskeförskjutning mellan intravasal- och extravasalrummen.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?