Albumin, Elfores - S

Provtagning

Provet tas i RST-rör, orange propp eller SST-rör, gul propp

RST-rör, orange propp
Rörstorlek/Blodvolym: 7/5 mL
Tillsats: Trombin och gel.
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Kan centrifugeras efter 5 minuter.

SST-rör, gul propp
Rörstorlek/Blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen. 
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

Provrör med orange och gul propp

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Hållbarhet

Kyl

7 dygn

Frys

3 månader

Referensintervall


0 - 14 dagar

28 - 41

g/L

15 dagar - < 1 år

25 - 46

g/L

1 - < 8 år

35 - 45

g/L

8 - < 15 år

37 - 47

g/L

15 – 17 år

36 – 49

g/L

18 - 39 år

36 - 48

g/L

40 - 69 år

36 - 45

g/L

≥ 70 år

34 – 45

g/L


Kommentarer

Ingår i Elfores, Proteiner - S

Analyseras endast i samband med Elfores, Proteiner - S.

Medicinsk bakgrund och bedömning

Albumin är ett plasmaprotein med molekylvikt 66,5 kDa som syntetiseras i levern och har en halveringstid i blodet på cirka 20 dygn. Den höga koncentrationen av albumin och dess låga molekylmassan gör att albumin normalt svarar för 80 % av plasmans kolloidosmotiska tryck. Albumin transporterar också en rad olika substanser, bland annat bilirubin, fettsyror, metaller, hormoner och läkemedel. Förhöjd albuminnivå beror oftast på dehydrering. Hypoalbuminemi uppkommer vid många sjukdomar av flera skäl, såsom nedsatt syntes vid leversjukdomar, malnutrition eller inflammatoriska sjukdomar, ökade förluster via njurar, tarm eller brännskador samt redistribution pga ökad kärlpermeabilitet vid vävnadsskador och inflammation. Albuminkoncentrationen ökar med ca 10 % i stående jämfört med liggande pga vätskeförskjutning mellan intravasal- och extravasalrummen.

Övrig information

  • Analyseras: Helgfri Må - Fr
  • System: Serum
  • Laboratorium: Karlskrona
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: SWE05155
  • Ackrediterad: Ja

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?