ATPO, Anti-tyroid peroxidas antikropp - P

Remiss: Klinisk kemi
Analyserande laboratorium:
Karlskrona Analyseras: Dagligen
NPU-kod: NPU20041 Ackrediterad: Ja

PST-rör (mintgrön propp)

PST-rör (mintgrön propp)

Rörstorlek/blodvolym: 7/5 mL eller 5/3 mL
Tillsats: Li-Heparin och gel System: Plasma

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Indikationer

  • Misstanke om autoimmun tyreoideasjukdom (TSH-ökning), misstanke om Hashimoto- tyreoidit
  • Oklar struma
  • Utredning vid misstanke om autoimmun sjukdom i annat organ
  • Oklar neurologisk sjukdom
  • Fördjupad infertilitetsutredning

Provhantering

Centrifugering
2000 x g i 10 minuter 

Avskiljs till nytt rör om provet inte analyseras inom 8 timmar.

Hållbarhet


Rumstemperatur

8 timmar

Kyl

3 dygn

Frys

1 månad

Referensintervall

Referensintervall

< 6

kEI/LMedicinsk bakgrund och bedömning

S-Atpo, Anti-tyroid peroxidas antikropp. Tyreoperoxidas är ett stort membranprotein i aktiva sköldkörtelceller, som katalyserar inkorporeringen av jod i tyreoglobulin och medverkar vid bildningen av tyroxin och trijodtyronin. Autoantikroppar mot tyreoideaperoxidas uppträder i hög frekvens i serum vid autoimmunt betingade tyreoideasjukdomar. Vid Hashimoto-tyreoidit och idiopatiskt myxödem föreligger anti-TPO-antikroppar hos ca 95 % av patienterna. Vid Graves sjukdom har ca 65 % påvisbara anti-TPO-antikroppar. Även vid andra tyreoideasjukdomar som multinodös struma, tyreoideacancer, toxiskt adenom m fl förekommer de i en ökad frekvens (20 %). De är påvisbara endast hos ca 12 % av den normala befolkningen.
Höga nivåer av TPO-autoantikroppar tillsammans med en klinisk totalbild som visar på hypotyreoidism bekräftar diagnosen Hashimotos sjukdom.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?