Cerebrospinalvätska, Csv

Synonymer: Spinalvätska

Provtagning

Plaströr, sterilt (Polypropylene)

Rund botten, skruvkork
Tillsats: Utan tillsats

Plaströr med skruvkork

Beställs med inköpsbegäran från förrådet, art nr 20614

KEMI

Csv—Glukos (NPU02190)

Csv—Glukoskvot (NPU01523)

Csv—Laktat (NPU02545)

Provtagning enligt följande

Om analys av laktat önskas tas provet i ett separat rör.

se: Csv - Laktat

Provhantering

Transport

Omedelbart
OBS! Får ej skickas i rörpost!

Referensintervall

Referensintervall

Csv-Erytrocyter


< 1

x10^6/L

Csv-Leukocyter


0,0 - 4,0

x10^6/L

Diff

Csv-Neutrofila

< 4,0

x10^6/L


Csv-Lymfocyter

< 4,0

x10^6/L


Csv-Makrofager

< 4,0

x10^6/L


Csv-Plasmaceller

< 4,0

g/L


Csv-Albumin
Csv-Glukos

ca 2/3 av P/S-Glukos


Kommentarer

P/S - Glukos ska analyseras på prov taget vid samma tidpunkt. Vid Beställning av Cerebrospinalvätske-undersökning ingår alltid följande analyser:

För Spektrofotometri se: Spektrofotometri - Csv
För analys av Laktat se: Laktat - Csv

Medicinsk bakgrund och bedömning

Erytrocyter i cerebrospinalvätska ses vid olika intrakraniella blödningar, men kan även ses vid inflammatoriska tillstånd och vid stickblödning.
Vid stickblödning avtar antalet erytrocyter ofta successivt, varför man bör tappa cerebrospinalvätska i flera rör.
Vid cellräkning görs förutom en räkning av erytrocyter, en uppdelning av antalet vita blodkroppar i polynukleära och mononukleära leukocyter.
Ökningen är störst vid bakteriella meningiter, då en kraftig polynukleär cellökning ses. Mononukleär cellökning ses framför allt vid virusmeningiter och vid olika kroniska infektioner t ex tuberkulos.

Övrig information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Cerebrospinalvätska
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: BLE00062
  • Ackrediterad: Nej

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?