Cerebrospinalvätska, Csv

Synonymer: Spinalvätska

Remiss: Klinisk kemi
Analyserande laboratorium:
Karlshamn/Karlskrona Analyseras: Dagligen
NPU-kod: BLE00062 Ackrediterad: Nej

Plaströr, sterilt (Polypropylene)

Plaströr med skruvkork

Rör: Rund botten, skruvkork
Tillsats: Utan tillsats System: Cerebrospinalvätska

KEMI

PST-rör (mintgrön propp)

 


 

Rörstorlek/blodvolym: 7/5 mL eller 5/3 mL
Tillsats: Li-Heparin och gel System: Plasma

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.


Fluorid-citrat-rör (rosa propp)

Fluorid-citrat-rör, rosa propp

Rörstorlek/blodvolym: 5/3 mL
Tillsats: Fluorid-citrat System: Plasma

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Vid Beställning av Cerebrospinalvätske-undersökning ingår alltid följande analyser:

RÖRFÖLJD

PROVMATERIAL

RÖR

ANALYS

VOLYM

RÖR 1

Cerebrospinalvätska

Plaströr

Csv-Slask

1 mL

RÖR 2

Cerebrospinalvätska

Plaströr

Csv-Erytrocyter

1 mL

RÖR 3

Cerebrospinalvätska

Plaströr

Csv-Erytrocyter

Csv-Leukocyter:
• Csv-Neutrofila
• Csv-Lymfocyter
• Csv-Makrofager
• Csv-Plasmaceller

Kemi:
Csv-Glukos
Csv-Albumin
Albuminkvot - Csv / P
Glukoskvot - Csv / P

2 mL

RÖR 4

Plasma

Mintgrön

P-Albumin


RÖR 5

Plasma

Rosa

P-Glukos

 


Om analys av Csv-spektrofotometri och/eller Csv-laktat önskas tas.
För analys av Spektrofotometri se: Spektrofotometri - Csv
För analys av Laktat se: Laktat - Csv

Provhantering

Transport
Omedelbart

OBS! Får ej skickas i rörpost!

Referensintervall

Referensintervall

Csv-Erytrocyter

< 1

x10⁶/L

Csv-Leukocyter

< 5,0

x10⁶/L

• Csv- lymfocyter

< 5,0

x10⁶/L

• Csv- Neutrofila

< 1,0

x10⁶/L

• Csv-Makrofager

Saknas


• Csv-Plasmaceller

Saknas


Csv-Albumin

Se: Csv-Albumin Länk till annan webbplats.


Csv-Glukos Länk till annan webbplats.

ca 2/3 av P/S-Glukos


På grund av hög mätosäkerhet utförs inte differentialräkning till klasserna polymorfonukleära och mononuklerära celler om Csv-Leukocyter är < 4*106/L.

Medicinsk bakgrund och bedömning

Erytrocyter i cerebrospinalvätska ses vid olika intrakraniella blödningar, men kan även ses vid inflammatoriska tillstånd och vid stickblödning.
Vid stickblödning avtar antalet erytrocyter ofta successivt, varför man bör tappa cerebrospinalvätska i flera rör.
Vid cellräkning görs förutom en räkning av erytrocyter, en uppdelning av antalet vita blodkroppar i polynukleära och mononukleära leukocyter.
Ökningen är störst vid bakteriella meningiter, då en kraftig polynukleär cellökning ses. Mononukleär cellökning ses framför allt vid virusmeningiter och vid olika kroniska infektioner t ex tuberkulos.
Abnormal inflammatoriska celler
Makrofager, plasmaceller och eosinofiler är ett onormalt fynd i CSF. De kan åtfölja malignitet, men ses också i en mängd olika icke-neoplastiska tillstånd. Plasmaceller förekommer inte normalt i likvor. Förekomst av plasmaceller är relativ vanligt vid MS, men ses även vid andra infektiösa och inflammatoriska CNS-sjukdomar, liksom vid hjärntumörer och meningeal karcinomatos. Eosinofiler kan ses vid olika infektiösa och inflammatoriska CNS-sjukdomar. T ex tropisk eosinofil meningit, parasitinfektion i CNS, osv. Erytrofager (makrofager innehållande erytrocyter) och siderofager (makrofager innehållande hemosiderin) kan ses i efterförloppet av intracerebrala blödningar. Tumörceller kan förekomma vid såväl primära hjärntumörer som metastaser.

Övrig information

Plaströr, sterilt (Polypropylene) beställs med inköpsbegäran från förrådet, art nr 20614

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?