Cerebrospinalvätska, Csv

Synonymer: Spinalvätska

Provtagning

Plaströr, sterilt (Polypropylene)

Rund botten, skruvkork
Tillsats: Utan tillsats

Plaströr med skruvkork

Beställs med inköpsbegäran från förrådet, art nr 20614

Provtagning enligt följande

 • Rör 1 Slask: 1 mL
 • Rör 2 Ev. erytrocyter: 1 mL
 • Rör 3 Cellräkning + protein + glukos: 2 mL

För barn önskas: 1 mL slaskrör samt ett rör med minst 2 mL

Provhantering

Transport

Omedelbart
Om möjligt Ej i Rörpost 

Referensintervall

Referensintervall

Csv-Erytrocyter


< 1

x10^6/L

Csv-Leukocyter


0,0 - 4,0

x10^6/L

Diff

Csv-Neutrofila

< 4,0

x10^6/L

Text

Csv-Lymfocyter

< 4,0

x10^6/L


Csv-Makrofager

< 4,0

x10^6/L


Csv-Plasmaceller

< 4,0

g/L


Csv-Protein

0,2 - 0,6Csv-Glukos

ca 2/3 av P/S-Glukos


Kommentarer

P/S - Glukos ska analyseras på prov taget vid samma tidpunkt. Vid Beställning av Cerebrospinalvätske-undersökning ingår alltid följande analyser:

 • Erytrocyter
 • Leukocyter (vid > 4,0 x10^6/L görs en diff)
 • Proteiner
 • Glukos

För Spektrofotometri se: Spektrofotometri - Csv

Övrig information

 • Analyseras: Dagligen
 • System: Cerebrospinalvätska
 • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
 • Remisstyp: Klinisk kemi
 • NPU-kod: BLE00062
 • Ackrediterad: Nej

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.