Glukoskvot - Csv / P

Indikationer

Vid bakteriell meningit ses låga värden på Csv-Glukos jämfört med P-Glukos, medan serös meningit ger värden i eller något under nedre referensgränsen.

Provtagning

Provhantering

Transport

Omedelbart
Om möjligt Ej i Rörpost

Referensintervall

Referensintervall

Csv-Glukos

>60% av P-GlukosKommentar

Csv - glukos (mmol/L) / P - glukos (mmol/L)

Övrig information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Cerebrospinalvätska
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU01523
  • Ackrediterad: Nej

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?