GFR - Pt-eGFR (Krea), relativ

Indikationer

  • Vid njursvikt: Screening vid misstanke om njursvikt och uppföljning av patienter med känd lätt njursvikt när mätning av glomerulär filtrationshastighet med mer noggranna metoder inte är indicerat
  • Ej indicerat vid normal njurfunktion: Formlerna ger ett mycket osäkert värde för njurfunktionen hos friska personer eller personer med njurfunktion inom referensintervallet

Provtagning

Provet tas i RST-rör, orange propp eller SST-rör, gul propp

RST-rör, orange propp

Rörstorlek/Blodvolym: 7/5 mL
Tillsats: Trombin och gel.
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Kan centrifugeras efter 5 minuter.

SST-rör, gul propp

Rörstorlek/Blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen. 
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

Provrör med orange och gul propp

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Referensintervall

Referensintervall

0-18 år

Beräknas ej 


18-50 år

> 80

mL/min/1,73 m² kroppsyta

51-65 år

> 60

mL/min/1,73 m² kroppsyta

Kommentarer

Övrig information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Patient
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: SWE05406
  • Ackrediterad: Ja

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?