GFR - Pt-eGFR (Krea), relativ

Indikationer

 • Vid njursvikt: Screening vid misstanke om njursvikt och uppföljning av patienter med känd lätt njursvikt när mätning av glomerulär filtrationshastighet med mer noggranna metoder inte är indicerat
 • Ej indicerat vid normal njurfunktion: Formlerna ger ett mycket osäkert värde för njurfunktionen hos friska personer eller personer med njurfunktion inom referensintervallet

Provtagning

Provet tas i RST-rör, orange propp eller SST-rör, gul propp

RST-rör, orange propp

Rörstorlek/Blodvolym: 7/5 mL
Tillsats: Trombin och gel.
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Kan centrifugeras efter 5 minuter.

SST-rör, gul propp

Rörstorlek/Blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen. 
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

Provrör med orange och gul propp

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Referensintervall

Referensintervall

0-18 år

Beräknas ej 


18-50 år

> 80

mL/min/1,73 m² kroppsyta

51-65 år

> 60

mL/min/1,73 m² kroppsyta

Kommentarer

 • Estimerat GFR baserat på Kreatinin.
 • För omvandling från relativt GFR (mL/min/1,73 m² kroppsyta) till absolut GFR (mL/min).
 • Vi svarar ut eGFR som relativt (d.v.s. kroppsytenormerat) eGFR vilket har enheten mL/min/1,73 m2 . Relativt GFR lämpar sig bra för njurdiagnostiska ändamål. Om dosering av njurutsöndrande läkemedel kräver kännedom om patientens absoluta GFR i mL/min kan detta räknas ut från patientens relativa GFR (mL/min/1.73m2), vikt (kg) och längd (cm) på www.egfr.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. ”

Övrig information

 • Analyseras: Dagligen
 • System: Patient
 • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
 • Remisstyp: Klinisk kemi
 • NPU-kod: SWE05406
 • Ackrediterad: Ja

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?