GFR / Pt-eGFR (Krea), relativ

Indikationer

 • Vid njursvikt: Screening vid misstanke om njursvikt och uppföljning av patienter med känd lätt njursvikt när mätning av glomerulär filtrationshastighet med mer noggranna metoder inte är indicerat
 • Ej indicerat vid normal njurfunktion: Formlerna ger ett mycket osäkert värde för njurfunktionen hos friska personer eller personer med njurfunktion inom referensintervallet

Provtagning

Provet tas i SST-rör, gul propp eller RST-rör, orange propp

SST-rör, gul propp
Rörstorlek / Blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen. 
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

RST-rör, orange propp
Rörstorlek/Blodvolym: 7/5 mL
Tillsats: Trombin och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen. 
Kan centrifugeras efter 5 minuter.

Provrör med orange och gul propp

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Referensintervall

Referensintervall

0-18 år

Beräknas ej 


18-50 år

80-125

mL/min/1,73 m² kroppsyta

51-65 år

60-110

mL/min/1,73 m² kroppsyta

>65 år

≥ 60

mL/min/1,73 m² kroppsyta

Kommentarer

 • Estimerat GFR baserat på Kreatinin.
 • För omvandling från relativt GFR (mL/min/1,73 m² kroppsyta) till absolut GFR (mL/min).
 • Se: www.egfr.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Övrig information

 • Analyseras: Dagligen
 • System: Patient
 • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
 • Remisstyp: Klinisk kemi
 • NPU-kod: BLE00306
 • Ackrediterad: Ja

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.