GFR - Pt-eGFR (Krea), relativ

Remiss: Klinisk kemi
Analyserande laboratorium:
Karlshamn/Karlskrona Analyseras: Dagligen
NPU-kod: SWE05406 Ackrediterad: Ja

PST-rör (mintgrön propp)

PST-rör (mintgrön propp)

Rörstorlek/blodvolym: 7/5 mL eller 5/3 mL
Tillsats: Li-Heparin och gel System: Plasma

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Indikationer

  • Vid njursvikt: Screening vid misstanke om njursvikt och uppföljning av patienter med känd lätt njursvikt när mätning av glomerulär filtrationshastighet med mer noggranna metoder inte är indicerat
  • Ej indicerat vid normal njurfunktion: Formlerna ger ett mycket osäkert värde för njurfunktionen hos friska personer eller personer med njurfunktion inom referensintervallet

Provhantering

Centrifugering
2000 x g i 10 minuter

Referensintervall

0-18 år

Beräknas ej 


18-50 år

> 80

mL/min/1,73 m² kroppsyta

51-65 år

> 60

mL/min/1,73 m² kroppsyta

Kommentarer

  • Estimerat GFR baserat på Kreatinin.
  • För omvandling från relativt GFR (mL/min/1,73 m² kroppsyta) till absolut GFR (mL/min).
  • Vi svarar ut eGFR som relativt (d.v.s. kroppsytenormerat) eGFR vilket har enheten mL/min/1,73 m2 . Relativt GFR lämpar sig bra för njurdiagnostiska ändamål. Om dosering av njurutsöndrande läkemedel kräver kännedom om patientens absoluta GFR i mL/min kan detta räknas ut från patientens relativa GFR (mL/min/1.73m2), vikt (kg) och längd (cm) på www.egfr.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. ”

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?