Glukos - Ledvätska (Ledv)

Provtagning

Före provtagning måste patienten vila minst 15 min.

Provet tas i Kaliumoxalat / Natriumfluorid - rör utan gel, grå propp (plaströr märkt FX). När undersökning av kristaller önskas skall Heparin-fluoridrör utan gel, grå propp (glasrör märkt FH) användas.

K - Oxalat / Na - Fluorid - rör utan gel, grå propp

Rörstorlek/Blodvolym: 5/5 mL
Tillsats: K - Oxalat / Na - Fluorid
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
OBS! Provröret är märkt FX såsom på bilden nedan

Provrör med grå propp märkt FX

Grå propp, glas

Rörstorlek/blodvolym: 5/5 mL
Tillsats: Na - fluorid / Na - Heparin
Röret fylls och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
OBS! Provröret är märkt FH såsom på bilden nedan

Provrör med grå propp märkt FH

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Referensintervall

Något lägre än P - Glukos

Övrig information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Ledvätska
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU08622
  • Ackrediterad: Nej

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?