Glukosbelastning - fPt, peroral

Synonymer: OGTT

Remiss: Konsultation Pdf, 910 kB.
Analyserande laboratorium: Karlshamn/Karlskrona Analyseras: Efter tidsbeställning
Ackrediterad: Nej

Indikationer

  • Diagnostik av diabetes mellitus vid osäker diagnos: då det krävs mer än endast glukoskoncentration för diagnos
  • Under graviditet:
    • Vid påvisad glukosuri
    • En modell är att erbjuda glukosbelastning till gravida kvinnor som tillhör en riskgrupp – som till exempel tidigare har haft graviditetsdiabetes, har fött ett stort barn, har BMI över en viss gräns eller har en nära släkting med diabetes – eller som har ett glukosvärde utan föregående fasta över en viss gräns
    • En annan modell är att erbjuda glukosbelastning till alla gravida, oftast i graviditetsvecka

Provtagning

Utförs efter tidsbeställning på provtagningscentralen eller på avdelningar, se provhantering nedan.

Kapillärt, venöst eller arteriellt helblod. 5 µL kapillärblod/kuvett.
HemoCue Glucose 201 Microkuvett

Provhantering

För tidsbeställning och patientinstruktion ring provtagningscentralen:

  • Karlshamn: 0454- 73 22 56
  • Karlskrona: 0455- 73 46 06

Om belastning utförs på avd, sänds prover och remiss till Avd Klin Kemi

Referensintervall

Se utlåtande

Medicinsk bakgrund

Glukosbelastning kan användas vid utredning av eventuell Diabetes Mellitus eller nedsatt glukostolerans. Testet visar patientens förmåga att normalisera blodsockernivån med endogent insulin efter intag av glukos

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?