Glukosbelastning - fPt, peroral

Synonymer: OGTT

Indikationer

 • Diagnostik av diabetes mellitus vid osäker diagnos: då det krävs mer än endast glukoskoncentration för diagnos
 • Under graviditet:
  • Vid påvisad glukosuri
  • En modell är att erbjuda glukosbelastning till gravida kvinnor som tillhör en riskgrupp – som till exempel tidigare har haft graviditetsdiabetes, har fött ett stort barn, har BMI över en viss gräns eller har en nära släkting med diabetes – eller som har ett glukosvärde utan föregående fasta över en viss gräns
  • En annan modell är att erbjuda glukosbelastning till alla gravida, oftast i graviditetsvecka

Provtagning

För tidsbeställning och patientinstruktion ring provtagningscentralen:

 • Karlshamn: 0454- 73 22 56
 • Karlskrona: 0455- 73 46 06

Om belastning utförs på avd, sänds prover och remiss till Avd Klin Kemi

Provhantering

För tidsbeställning och patientinstruktion ring provtagningscentralen:

 • Karlshamn: 0454- 73 22 56
 • Karlskrona: 0455- 73 46 06

Om belastning utförs på avd, sänds prover och remiss till Avd Klin Kemi

Referensintervall

Se utlåtande

Övrig information

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?