Glukosbelastning - fPt, peroral

Synonymer: OGTT

Indikationer

 • Diagnostik av diabetes mellitus vid osäker diagnos: då det krävs mer än endast glukoskoncentration för diagnos
 • Under graviditet:
  • Vid påvisad glukosuri
  • En modell är att erbjuda glukosbelastning till gravida kvinnor som tillhör en riskgrupp – som till exempel tidigare har haft graviditetsdiabetes, har fött ett stort barn, har BMI över en viss gräns eller har en nära släkting med diabetes – eller som har ett glukosvärde utan föregående fasta över en viss gräns
  • En annan modell är att erbjuda glukosbelastning till alla gravida, oftast i graviditetsvecka

Provtagning

För tidsbeställning och patientinstruktion ring provtagningscentralen:

 • Karlshamn: 0454- 73 22 56
 • Karlskrona: 0455- 73 46 06

Om belastning utförs på avd, sänds prover och remiss till Avd Klin Kemi

Provhantering

För tidsbeställning och patientinstruktion ring provtagningscentralen:

 • Karlshamn: 0454- 73 22 56
 • Karlskrona: 0455- 73 46 06

Om belastning utförs på avd, sänds prover och remiss till Avd Klin Kemi

Referensintervall

Se utlåtande

Övrig information

 • System: Patient
 • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
 • Remisstyp: KonsultationPDF
 • Ackrediterad: Nej

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?