Hemoglobin, fetalt i erytrocyter, HbF - B

Provtagning

Prov tas i 2 st EDTA-rör med mörklila propp, varav ett förses med namnetikett och det andra med streckkodsetiketten.

EDTA-rör, mörklila propp

Rörstorlek/Blodvolym: 5/4 mL
Tillsats: EDTA
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Provrör med lila propp

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemp

48 timmar

Kyl

72 timmar

Referensintervall

Referensintervall

Maternellt

< 1%Kommentarer

  • För verifiering av fetal hemoglobinnivå skickas provet på klinikens begäran till Malmö för analys med flödescytometrisk teknik.
  • OBS! provet måste analyseras inom 48 timmar efter provtagning för att ett adekvat svar skall erhållas.

Övrig information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Blod
  • Laboratorium: Karlskrona
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU04613
  • Ackrediterad: Nej

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?