Hemoglobin, fetalt i erytrocyter, HbF - B

Remiss: Klinisk kemi
Analyserande laboratorium:
Karlskrona Analyseras: Dagligen
NPU-kod: NPU04613 Ackrediterad: Nej

EDTA-rör (mörklila propp)

Provrör med lila propp

Rörstorlek/blodvolym: 5/4 mL
Tillsats: EDTA System: Blod

Prov tas i 2 st EDTA-rör med mörklila propp, varav ett förses med namnetikett och det andra med streckkodsetiketten.

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemp

48 timmar

Kyl

72 timmar

Referensintervall

Referensintervall

Maternellt

< 1%Kommentarer

  • För verifiering av fetal hemoglobinnivå skickas provet på klinikens begäran till Malmö för analys med flödescytometrisk teknik.
  • OBS! provet måste analyseras inom 48 timmar efter provtagning för att ett adekvat svar skall erhållas.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?