GT, Glutamyltransferas - P

Remiss: Klinisk kemi
Analyserande laboratorium:
Karlshamn/Karlskrona Analyseras: Dagligen
NPU-kod: NPU22283 Ackrediterad: Ja

PST-rör (mintgrön propp)

PST-rör (mintgrön propp)

Rörstorlek/blodvolym: 7/5 mL eller 5/3 mL
Tillsats: Li-Heparin och gel System: Plasma

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Indikationer

  • Misstanke om leversjukdom, påvisande av kolestas, eventuellt tillsammans med P/S-ALP
  • Bedömning av läkemedelsrelaterade leverskador
  • Misstanke om och kontroll av alkoholrelaterade leverskador

Provhantering

Centrifugering
2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemp

7 dygn

Kyl

7 dygn

Frys

3 månader

Referensintervall

Referensintervall

Kvinnor

18 - 40 år

0,15 - 0,75

µkat/L


> 40 år

0,15 - 1,2

µkat/L

Män

18 - 40 år

0,15 - 1,3

µkat/L


> 40 år

0,20 - 1,9

µkat/L

Barn

< 8 år

< 0,27

µkat/L


​8 - 12 år

< 0,43

µkat/L


​13 - 17 år

< 0,60

µkat/L

Medicinsk bakgrund och bedömning

Gamma-glutamyltransferas är ett enzym som syntetiseras främst i levern, men även i njurar, prostata, pankreas och testiklar. Det är bundet till cellmembranen på de luminala ytorna av körtelceller i gallkanaler och njurtubuli. Vid vävnadsskada ökar enzymhalten i respektive sekret (galla, urin, seminalplasma) och läcker ut i plasma. Enzymaktiviteten i serum kommer huvudsakligen från levern. GT i serum stiger främst vid gallstas samt i vissa fall vid kronisk fibros och cirros. Hos diabetiker och överviktiga kan ha GT-stegring som del i metabol påverkan med fettlever och leverfibros.

Förhöjda värden kan ses vid intag av alkohol och vissa läkemedel såsom antiepileptika, barbiturater och benzodiazepiner. GT ökar med åldern upp till 50 år och män har högre värden än kvinnor även utan en förhöjd alkoholkonsumtion. Förhöjda värden kan även ses vid leversjukdom och vid förekomst av levermetastaser eller primär levercancer.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?