Haptoglobin - S

Indikationer

  • Misstanke om hemolys
  • Differentialdiagnostisk vid anemi, ikterus och aktiva processer

Provtagning

Provet tas i SST-rör, gul propp.

Provrör med gul propp

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Hållbarhet

Kyl

8 dygnReferensintervall

Referensintervall

0 - 13 år

< 1,90

g/L

> 13 år

0,24 - 1,90

g/L

Kommentarer

Kan beställas som enskild analys. Ingår även i Elfores, Proteiner - S

Medicinsk bakgrund och bedömning

S-Haptoglobin är ett glykoprotein som syntetiseras i hepatocyterna. Det bildar komplex med hemoglobin och avlägsnar fritt hemoglobin från blodbanan. Komplexet elimineras snabbt från blodbanan via fagocyterande celler, vilket medför låga haptoglobinnivåer vid hemolys och andra tillstånd med ökad hemoglobinomsättning t ex ökad ineffektiv erytropoes. Haptoglobin är ett akutfasprotein dvs. plasmakoncentrationen stiger vid inflammatoriska processer. Vid leverpåverkan ses ofta sänkt nivå i förhållande till övriga akutfasproteiner.
Hos barn är det normalt att ha mycket låga haptoglobinnivåer upp till tonåren.

Övrig information

  • Analyseras: Helgfri Må - Fr
  • System: Serum
  • Laboratorium: Karlskrona
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU19788
  • Ackrediterad: Ja

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.