Haptoglobin - S

Remiss: NCS BoS / remiss Klinisk kemi
Analyserande laboratorium: Karlskrona Analyseras: Helgfri Må - Fr
NPU-kod: NPU19788 Ackrediterad: Ja

SST-rör (gul propp)

SST-rör (gul propp)

Rörstorlek/blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel System: Serum

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

RST-rör (orange propp)

RST-rör (orange propp)

Rörstorlek/blodvolym: 7/5 mL
Tillsats: Trombin och gel System: Serum

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Kan centrifugeras efter 5 minuter.

Provtagning vid patient med Kryoglobulinemi: Serumrör med koagulationsaktivator, röd propp (utan gel). Förvaring och transport i 37 ºC (obruten värmekedja).

Indikationer

  • Misstanke om hemolys
  • Differentialdiagnostisk vid anemi, ikterus och aktiva processer

Provhantering

Centrifugering
2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Kyl

7 dygn

Frys

3 månader (om fryses inom 24 timmar)

Referensintervall

 

0 – 14 dagar

Ej fastställd – 0,10

g/L

15 dagar – < 1 år

0,07 – 2,21

g/L

1 – 11 år

0,07 – 1,63

g/L

12 – 17 år

0,07 – 1,79

g/L

≥ 18 år

0,24 – 1,90

g/L

Kommentarer

Kan beställas som enskild analys. Ingår även i Elfores - S

Medicinsk bakgrund och bedömning

Haptoglobin är ett glykoprotein som syntetiseras i hepatocyterna. Haptoglobin bildar komplex med hemoglobin och avlägsnar därmed fritt hemoglobin från blodbanan. Komplexet elimineras snabbt från blodbanan via fagocyterande celler, vilket medför låga haptoglobinnivåer vid hemolys och andra tillstånd med ökad hemoglobinomsättning, t ex ökad ineffektiv erytropoes. Haptoglobin är ett akutfasprotein, det vill säga plasmakoncentrationen stiger vid inflammatoriska processer. Vid leverpåverkan ses ofta sänkt nivå i förhållande till övriga akutfasproteiner. Hos barn är det normalt att ha mycket låga haptoglobinnivåer upp till tonåren.

 

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?