Haptoglobin - S

Indikationer

  • Misstanke om hemolys
  • Differentialdiagnostisk vid anemi, ikterus och aktiva processer

Provtagning

Provet tas i RST-rör, orange propp eller SST-rör, gul propp

RST-rör, orange propp
Rörstorlek/Blodvolym: 7/5 mL
Tillsats: Trombin och gel.
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Kan centrifugeras efter 5 minuter.

SST-rör, gul propp
Rörstorlek/Blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen. 
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

Provrör med orange och gul propp

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Hållbarhet

Kyl

7 dygn

Frys

3 månader

Referensintervall

 

0 – 14 dagar

Ej fastställd – 0,10

g/L

15 dagar – < 1 år

0,07 – 2,21

g/L

1 – 11 år

0,07 – 1,63

g/L

12 – 17 år

0,07 – 1,79

g/L

≥ 18 år

0,24 – 1,90

g/L

Kommentarer

Kan beställas som enskild analys. Ingår även i Elfores, Proteiner - S

Medicinsk bakgrund och bedömning

Haptoglobin är ett glykoprotein som syntetiseras i hepatocyterna. Haptoglobin bildar komplex med hemoglobin och avlägsnar därmed fritt hemoglobin från blodbanan. Komplexet elimineras snabbt från blodbanan via fagocyterande celler, vilket medför låga haptoglobinnivåer vid hemolys och andra tillstånd med ökad hemoglobinomsättning, t ex ökad ineffektiv erytropoes. Haptoglobin är ett akutfasprotein, det vill säga plasmakoncentrationen stiger vid inflammatoriska processer. Vid leverpåverkan ses ofta sänkt nivå i förhållande till övriga akutfasproteiner. Hos barn är det normalt att ha mycket låga haptoglobinnivåer upp till tonåren.

 

Övrig information

  • Analyseras: Helgfri Må - Fr
  • System: Serum
  • Laboratorium: Karlskrona
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU19788
  • Ackrediterad: Ja

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?