Glukos - Cerebrospinalvätska (Csv)

Remiss: Klinisk kemi
Analyserande laboratorium:
Karlshamn/Karlskrona Analyseras: Dagligen
NPU-kod: NPU02190 Ackrediterad: Ja

För mer information om provtagning:

Vid analys av cerebrospinalvätskeundersökning, se: Cerebrospinalvätska, Csv

Vid analys av Csv-Laktat, se: Laktat - Cerebrospinalvätska (Csv)

Vid analys av Csv-Spektrofotometri, se: Spektrofotometri - Cerebrospinalvätska

Indikationer

Som komplement till cellräkning vid utredning av bakteriell. Vid bakteriell meningit ses låga värden på Csv-Glukos jämfört med P-Glukos, medan serös meningit ger värden i eller något under nedre referensgränsen.

Orsaker som kan ge upphov till ett sänkt Csv-Glukos värde är Sarkoidos, subaraknoidalblödning, hypoglykemi, maligna tumörer i hjärnhinnan.

Provhantering

Centrifugering
2000 x g i 10 minuter

Transport
Omedelbart
OBS! Får ej skickas i rörpost!

Referensintervall

(>60% av P-Glukos)

Kommentarer

P/S - Glukos ska analyseras på prov taget vid samma tidpunkt för beräkning av Csv-glukoskvot.

Medicinsk bakgrund och bedömning

Glukos har en central roll i kroppens energiförsörjning. Glukos fördelar sig i hela extracellulärvolymen och passerar i praktiken fritt över cellmembranet hos erytrocyter, hepatocyter och centrala nervsystemets celler.

Spinalvätska: Vid bakteriell meningit ses låga värden på Csv-Glukos jämfört med P-Glukos, medan serös meningit ger värden i eller något under nedre referensgränsen.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?