GFR - Pt-eGFR (CyC), relativ

Remiss: Klinisk kemi
Analyserande laboratorium:
Karlshamn/Karlskrona Analyseras: Dagligen
NPU-kod: SWE05405 Ackrediterad: Ja

PST-rör (mintgrön propp)

PST-rör (mintgrön propp)

Rörstorlek/blodvolym: 7/5 mL eller 5/3 mL
Tillsats: Li-Heparin och gel System: Plasma

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Provhantering

Centrifugering
2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Rumstemperatur

2 dygn

Kyl

1 vecka

Frys

3 månader

Referensintervall

Referensintervall

< 2 år

Beräknas ej


2 - 17 år

86 - 134

mL/min/1,73 m² kroppsyta 

18 - 50 år

80 - 125

mL/min/1,73 m² kroppsyta 

51 - 64 år

60 - 110

mL/min/1,73 m² kroppsyta 

> 65 år

≥ 60

mL/min/1,73 m² kroppsyta 

Kommentarer

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?