GFR - Pt-eGFR (CyC), relativ

Provtagning

Provet tas i RST-rör, orange propp eller SST-rör, gul propp

RST-rör, orange propp

Rörstorlek/Blodvolym: 7/5 mL
Tillsats: Trombin och gel.
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Kan centrifugeras efter 5 minuter.

SST-rör, gul propp

Rörstorlek/Blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen. 
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

Provrör med orange och gul propp

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemperatur

2 dygn

Kyl

1 vecka

Frys

3 månader

Referensintervall

Referensintervall

< 2 år

Beräknas ej


2-17 år:

86-134

mL/min/1,73 m² kroppsyta 

18-50 år

80-125

mL/min/1,73 m² kroppsyta 

51-65 å

60-110

mL/min/1,73 m² kroppsyta 

> 65 år

≥ 60

mL/min/1,73 m² kroppsyta 

Kommentarer

  • Estimerat GFR baserat på Cystatin C.
  • För omvandling från relativt GFR (mL/min/1,73 m² kroppsyta) till absolut GFR (mL/min).
  • Se: www.egfr.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Övrig information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Serum
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: SWE05405
  • Ackrediterad: Ja

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?