HDL-Kolesterol - fP, - P

Remiss: Klinisk kemi
Analyserande laboratorium:
Karlshamn/Karlskrona Analyseras: Dagligen
NPU-kod: fP - HDL-Kolesterol: NPU10157, P - HDL-Kolesterol: NPU01567 Ackrediterad: Ja

PST-rör (mintgrön propp)

PST-rör (mintgrön propp)

Rörstorlek/blodvolym: 7/5 mL eller 5/3 mL
Tillsats: Li-Heparin och gel System: Plasma

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.


Patientförberedelser
fP - HDL-Kolesterol: Minst 8 timmars fasta. Med fasta menas att patienten avstår från all fast föda,
all dryck utom vatten och osötat kaffe/te och inte röker. Kan även tas icke fastande.
P - HDL-Kolesterol: Inga speciella förberedelser krävs.

Indikationer

  • Bedömning av risk för aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom
  • Utredning av hyperlipidemier

Provhantering

Centrifugering
2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemp

2 dagar

Kyl

1 vecka

Frys

3 månader

Referensintervall

Referensintervall

Vuxna

Kvinnor ≥ 18 år

1,0 - 2,7

mmol/L

Män ≥ 18 år

0,8 - 2,1

mmol/L

LDL/HDL-kvot

< 5,0


Refereninstervall

Barn

0 - 15 dagar

0,40 - 1,1

mmol/L

16 dagar - 6 månader

0,30 - 1,9

mmol/L

7 månader - 8 år

0,67 - 1,6

mmol/L

9 - 17 år

0,84 - 1,9

mmol/L

Medicinsk bakgrund och bedömning

P/S-HDLKOL, HDL-Kolesterol är en nödvändig beståndsdel i cellmembraner och utgör också utgångsmaterial för syntes av gallsyror, könshormoner mm. P/S-HDL-kolesterol står för 25-30% av det totala kolesterolet

Analys av HDL-kolesterol ingår tillsammans med triglycerider, LDL- och total kolesterol i utredning av hyperlipoproteinemier. Ett normalt kolesterolvärde garanterar inte att kolesterolomsättningen är normal, eftersom en förhöjd LDL-koncentration kan maskeras av en låg HDL-nivå. Separat bestämning av LDL- och HDL-kolesterol och även triglycerider fordras därför för en adekvat bedömning av hyperlipoproteinemi och kardiovaskulär risk.

HDL-koncentrationerna varierar i regel omvänt med VLDL-koncentrationerna och förekommer vid alla tillstånd med hypertriglyceridemi, primära såväl som sekundära. Uremin ger en HDL-ökning i samband med en VLDL-sänkning. Vid hypertyreos stimuleras det hepatiska lipaset som ger en tendens till låga HDL-nivåer samt låga LDL-koncentrationer. Inflammationer och infektioner ger en måttlig övergående HDL- och LDL-sänkning som blir mer uttalad vid t.ex. hjärtinfarkt. Stora trauma ger en kraftig sänkning av HDL. Höga HDL-koncentrationer beror oftast på intag av läkemedel (östrogener, antiepileptika eller bronkodilaterande ämnen) eller långvarigt och måttligt alkoholintag. Däremot sjunker HDL-koncentrationen vid intag av tiazider och selektiva beta-blockerare.

Höga HDL-koncentrationer förekommer också i ärftlig form. Vid sällsynta genetiska rubbningar är HDL-nivåerna extremt låga. 

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?