Glukos - fP, - P

Indikationer

 • Diagnostik och kontroll av diabetes mellitus
 • Vid misstanke om hypo- eller hyperglykemi

Provtagning

Provet tas i Fluorid-citrat-rör (FC Mix), rosa propp.

Patientförberedelser

fP - Glukos: Minst 8 timmars fasta. Med fasta menas att patienten avstår från all fast föda, all dryck utom vatten och osötat kaffe/te och inte röker. Kan även tas icke fastande.

P - Glukos: Inga speciella förberedelser krävs.

Fluorid-citrat-rör, rosa propp

Rörstorlek/blodvolym: 5/3 mL
Tillsats: Fluorid-citrat
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Provrör med rosa propp

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemp

helblod 48 timmar

Kyl

avskiljd plasma 3 dygn

Referensintervall

Referensintervall

Referensintervallet gäller för fasteprov.

Fastevärde

4,2 - 6,3

mmol/L

Medicinsk bakgrund och bedömning

P/S-Glu, Glukos är vår största kolhydratkälla i perifert blod. Glukos tillförs blodet via födan. Överskott av glukos lagras som glukogen i levern och musklerna eller som fett i fettvävnad. Blodglukoskoncentrationen kontrollerar omvandlingen av aminosyror till glukos. Glukosnivån i blod regleras av hormoner. Insulin har en glukosnivå-sänkande effekt medan glukagon, adrenalin, kortisol och tillväxthormon höjer glukosnivån. Mätning av glukosnivån har stor betydelse vid diagnos och uppföljning av diabetes.

Hyperglykemi förekommer framför allt vid insulinbrist (typ 1 diabetes) och vid insulinresistens (typ 2 diabetes och metaboliska syndromet). Hyperglykemi utvecklas också vid överskott av diabetogent verkande hormoner (glukagon, adrenalin, kortisol och tillväxthormon) med en stående eller övergående hyperglykemi, som mer eller mindre frekvent förekommer vid stress, hjärtinfarkt, intracerebral tryckstegring, akut pankreatit, akuta massiva leverskador samt anoxi.

Hypoglykemi förorsakas oftast av ett överskott av insulin, läkemedelsinducerad eller vid insulinom. Hypoglykemi förekommer också vid andra endokrina rubbningar såsom hypofys- och binjurebarksinsufficiens. Hypoglykemi kan även bero på nedsatt glukosproduktion i levern, t.ex. malnutrition i samband med alkoholism eller allvarlig leverskada (cirrhos i sena stadier). Hypoglykemi kan också finnas hos barn med vissa metabola sjukdomar. Reaktiv hypoglykemi som förekommer någon timme efter förtäring ses oftast i samband med gastrektomi, men även i idiopatisk form. 

Övrig information

 • Analyseras: Dagligen
 • System: Plasma
 • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
 • Remisstyp: Klinisk kemi
 • NPU-koder:
  • fP - Glukos: NPU22069
  • P - Glukos: NPU02192
 • Ackrediterad: Ja

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?