Remiss: Klinisk kemi
Analyserande laboratorium:
Karlshamn/Karlskrona Analyseras: Dagligen
NPU-kod: SWE05054 Ackrediterad: Ja

PST-rör (mintgrön propp)

PST-rör (mintgrön propp)

Rörstorlek/blodvolym: 7/5 mL eller 5/3 mL
Tillsats: Li-Heparin och gel System: Plasma

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Indikationer

  • Screening vid misstanke om njursvikt och uppföljning av patienter med känd lätt njursvikt när mätning av glomerulär filtrationshastighet med mer noggranna metoder inte är indicerat.
  • Medel eGFR, relativ erhålls genom att man i samma prov mäter P-Kreatinin och P-Cystatin C och sedan beräknar eGFR, med Lund Malmös reviderade formel respektive med CAPA formeln, förutsatt att eGFR resultaten inte skiljer sig åt med mer än +/- 30. Det finns stöd för att medelvärdet av eGFR(Krea) och eGFR(CyC) överlag ger ett bättre estimat än de enskilda estimaten var för sig.

Beräknas endast för vuxna ≥18 år.

Provhantering

Centrifugering
2000 x g i 10 minuter

Referensintervall

0-18 år

Beräknas ej


18-50 år

>80

mL/min/1,73 m² kroppsyta

>50 år

>60

mL/min/1,73 m² kroppsyta

Kommentarer

  • Estimerat GFR baserat på Kreatinin och Cystatin C.
  • Vid stor diskrepans mellan eGFR(Krea) och eGFR(CysC) beakta faktorer som påverkar respektive estimat. Vid kraftigt avvikande muskelmassa eller intag av kokt kött finns det stöd i litteraturen för att använda sig av eGFR enbart baserat på Cystatin C. Vid behandling med glukokortikoider finns stöd för att använda sig av eGFR enbart baserat på Kreatinin.
  • Relativt GFR lämpar sig bra för njurdiagnostiska ändamål. För dosering av njurutsöndrande läkemedel krävs kännedom om patientens absoluta GFR i mL/min, vilket kan räknas ut från patientens relativa GFR (mL/min/1.73m2), vikt (kg) och längd (cm). För omvandling från relativt GFR (mL/min/1,73 m² kroppsyta) till absolut GFR (mL/min): se: egfr.se Länk till annan webbplats.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?