Kreatinin - P

Remiss: Klinisk kemi
Analyserande laboratorium:
Karlshamn/Karlskrona Analyseras: Dagligen
NPU-kod: NPU04998 Ackrediterad: Ja

PST-rör (mintgrön propp)

PST-rör (mintgrön propp)

Rörstorlek/blodvolym: 7/5 mL eller 5/3 mL
Tillsats: Li-Heparin och gel System: Plasma

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Indikationer

  • Screeningtest för nedsatt njurfunktion
  • Kontroll av patienter med känd njursjukdom

Provhantering

Centrifugering
2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemp

7 dygn

Kyl

7 dygn

Frys

3 månader

Referensintervall

Referensintervall

Kvinnor ≥ 18 år

45 - 90

µmol/L

Män ≥ 18 år

60 - 105

µmol/L

Barn

6 mån - 2år

19 - 46

µmol/L

3-5 år

24 - 49

µmol/L

6-8 år

28 - 51

µmol/L

9-12 år

33 -63

µmol/L

Flickor 13 - 17 år

39 - 77

µmol/L

Pojkar 13 - 17 år

44 - 92

µmol/L

Medicinsk bakgrund och bedömning

P/S-Krea, P/S-Kreatinin. Kreatinin är en omvandling/anhydridform av kreatin som frigörs i anslutning till muskelkontraktion. Kreatininbildningen sker i proportion till muskelmassans storlek och är inte relaterad till aktiviteten och utgör den metabola slutprodukten. Plasmakreatininet härstammar till största delen från endogent kreatinin men efter mycket köttrika måltider, ffa kokt kött, kan plasmanivån stiga med 30 %. Vid normal plasmanivå utsöndras kreatininet via njurarna genom filtration i glomeruli utan efterföljande reabsorption eller nämnvärd exkretion, varför kreatinin är en ofta använd substans för uppskattning av glomerulusfiltrationshastigheten (GFR). Kreatininnivån i serum/plasma är således beroende av såväl muskelmassans storlek som glomerulusfiltrationens storlek.

Då den glomerulära filtrationen avtar, stiger kreatininhalten i plasma. Sänkning av GFR med upp till 30-40 % ger oftast endast en lätt höjning av serumkreatinin, fenomen som har kallats för ”det kreatininblinda området”. Serumkreatininvärdet är nästan alltid förhöjt, oavsett muskelmassan, när GFR är sänkt med 60 % eller mer.

Sänkta värden ses vid muskelatrofi och malnutrition. Även vid graviditet till följd av hyperfiltration. 

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?