Laktat - Ledvätska (Ledv)

Indikation

Ökad halt av laktat i ledvätska (Ledv) ses framförallt p g a ökad bildning i samband med bakteriella infektioner.

Provtagning

Före provtagning måste patienten vila minst 15 min.

Provet tas i Kaliumoxalat / Natriumfluorid - rör utan gel, grå propp (plaströr märkt FX).

K - Oxalat / Na - Fluorid - rör utan gel, grå propp

Rörstorlek/Blodvolym: 5/5 mL
Tillsats: K - Oxalat / Na - Fluorid
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
OBS! Provröret är märkt FX såsom på bilden nedan

Provrör med grå propp märkt FX

För beställning från förådet

Se: Venprovtagningsrör

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Referensintervall

Referensintervall

0,5-2,8

mmol/LÖvrig information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Ledvätska
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU27405
  • Ackrediterad: Ja

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?