Laktat - Ledvätska (Ledv)

Indikation

Ökad halt av laktat i ledvätska (Ledv) ses framförallt p g a ökad bildning i samband med bakteriella infektioner.

Provtagning

Före provtagning måste patienten vila minst 15 min.

Provet tas i Kaliumoxalat / Natriumfluorid - rör utan gel, grå propp (plaströr märkt FX). När undersökning av kristaller önskas skall Heparin-fluoridrör utan gel, grå propp (glasrör märkt FH) användas.

K - Oxalat / Na - Fluorid - rör utan gel, grå propp

Rörstorlek/Blodvolym: 5/5 mL
Tillsats: K - Oxalat / Na - Fluorid
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
OBS! Provröret är märkt FX såsom på bilden nedan

Provrör med grå propp märkt FX

Grå propp, glas

Rörstorlek/blodvolym: 5/5 mL
Tillsats: Na - fluorid / Na - Heparin
Röret fylls och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
OBS! Provröret är märkt FH såsom på bilden nedan

För beställning från förådet

Se: Venprovtagningsrör

Provhantering

 Transport

Omedelbart
Om möjligt Ej i Rörpost 

Hållbarhet

Förvaring och tid

Rumstemp

Text

Kyl

Text

Frys

Text

Referensintervall

Referensintervall

0,5-2,8

mmol/LÖvrig information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Ledvätska
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU27405
  • Ackrediterad: Nej

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?