LD, Laktatdehydrogenas - P

Remiss: Klinisk kemi
Analyserande laboratorium:
Karlshamn/Karlskrona Analyseras: Dagligen
NPU-kod: NPU22289 Ackrediterad: Ja

PST-rör (mintgrön propp)

PST-rör (mintgrön propp)

Rörstorlek/blodvolym: 7/5 mL eller 5/3 mL
Tillsats: Li-Heparin och gel System: Plasma

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Indikationer

  • Utredning av patienter med oklara sjukdomsbilder
  • Hemolytisk anemi och kontroll av patienter med hemolys
  • Mätning av sjukdomsaktivitet vid leukemi eller lymfom
  • Diagnostik, prognostisering och kontroll av patienter med testikelcancer

Provhantering

Centrifugering
2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemp (20–25 ºC)

3 dygn

Kyl (2–8 ºC)

3 dygn

Frys (-20 ºC)

8 veckor

Referensintervall

Referensintervall

Vuxna

18 - 69 år

2,0 - 3,8

µkat/L

≥ 70 år

2,1 - 4,8

µkat/L

Barn

0 - 6 månader

≤ 10,0

µkat/L

6 månader - 12 år

≤ 5,3

µkat/L

​13 - 17 år

≤ 4,5

µkat/L

Kommentarer

Endast hemolysfria prover analyseras.

Medicinsk bakgrund och bedömning

P/S-LD, P/S-Laktatdehydrogenas finns i cytoplasman i kroppens alla celler. Vid sjukdomar där cellmembranens permeabilitet ökar, stiger LD-aktiviteten i blodet. Aktivitetsökningen blir stor särskilt då LD-rika celler (erytrocyter, hjärt- och skelettmuskulatur, lever) skadas. LD är en ospecifik indikator på vävnadsskada.

Mätning av laktatdehydrogenas används huvudsakligen vid misstanke på hemolys/ineffektiv erytropoes. Ibland vid oklara muskelsjukdomar och vid oklar ASAT/ALAT-stegring.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?