Kryoglobulin - S

Remiss: Klinisk kemi
Analyserande laboratorium: Karlshamn/Karlskrona Analyseras: Må - To
NPU-kod: NPU01816 Ackrediterad: Nej

Serumrör (röd propp)

Provrör med röd propp

Rörstorlek/blodvolym: 7/6 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator System: Serum

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

OBS! Prov ska tas i obruten värmekedja!

Provrör samt provtagningsmaterial ska vara förvärmda till 37°C.
Transporteras omedelbart efter provtagning i behållare som håller 37°C till Klinisk kemi.

Provhantering

Centrifugering
2000 x g i 10 minuter vid 37°C

Referensintervall

Negativ

Medicinsk bakgrund och bedömning

Kryoglobuliner kallas de proteiner som faller ut om ett serumprov inkuberas vid lägre temperatur än 37°C (men vid högre temperatur än 0°C) och åter går i lösning då provet värms till 37°C.


Kryoglobuliner delas in i tre klasser:

  • Monoklonala kryoglobuliner bestående av monoklonalt IgM, IgG eller IgA.
  • Blandade kryoglobuliner med monoklonal komponent bestående av immunkomplex av polyklonalt IgG och ett monoklonalt immunglobulin (oftast IgM).
  • Blandade polyklonala kryoglobuliner bestående av polyklonala immunglobuliner och ibland även andra plasmaproteiner.


Kryoglobuliner kan ses vid myelomatos, malignt lymfom, kronisk lymfatisk leukemi, vissa autoimmuna sjukdomar, enstaka infektionssjukdomar, men även hos enstaka friska individer. Analysen kan ingå vid utredning av vaskulär purpura, Raynauds fenomen, artralgier, njursymtom (proteinuri, mikroskopisk hematuri) och neurologiska symtom (parestesier, känselbortfall).

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?