Kolesterol - fP, - P

Remiss: Klinisk kemi
Analyserande laboratorium:
Karlshamn/Karlskrona Analyseras: Dagligen
NPU-kod: fP - Kolesterol: NPU18412, P - Kolesterol: NPU01566 Ackrediterad: Ja

PST-rör (mintgrön propp)

PST-rör (mintgrön propp)

Rörstorlek/blodvolym: 7/5 mL eller 5/3 mL
Tillsats: Li-Heparin och gel System: Plasma

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Patientförberedelser
fP - Kolesterol: Minst 8 timmars fasta. Med fasta menas att patienten avstår från all fast föda,
all dryck utom vatten och osötat kaffe/te och inte röker. Kan även tas icke fastande.
P - Kolesterol: Inga speciella förberedelser krävs.

Indikationer

  • Riskbedömning för aterosklerotisk hjärt- och kärlsjukdom ingår som en del i beräkningen av totalrisken
  • Utredning av hyperlipoproteinemier

Provhantering

Centrifugering
2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemp

1 vecka

Kyl

1 vecka

Frys

3 månader

Referensintervall

Referensintervall

Vuxna

18 - 30 år

2,9 - 6,1

mmol/L

31 - 50 år

3,3 - 6,9

mmol/L

≥ 51 år

3,9 - 7,8

mmol/L

Referensintervall

Barn

0 - 15 dagar

1,1 - 3,2

mmol/L

16 dagar - 6 månader

1,7 - 6,1

mmol/L

7 månader - 18 år

2,7 - 5,5

mmol/L

OBS! Referensintervall avser fasteprov

Kommentarer

Alkoholintag, som kan höja kolesterolhalten och
excessiv fysisk aktivitet, som kan sänka kolesterolnivån
bör undvikas dygnet före provtagning.

Medicinsk bakgrund och bedömning

P/S-Kol, P/S-Kolesterol är en nödvändig beståndsdel i cellmembraner och utgör också utgångsmaterial för syntes av gallsyror, könshormoner mm. Av det kolesterol som transporteras i plasma är ca 70 % esterifierat med långkedjiga fettsyror, medan ca 30 % är oförestrat (”fritt kolesterol”). Inom klinisk kemi definieras P/S-Kolesterol som summan av kolesterolestrar och fritt kolesterol.

Analys av kolesterol ingår tillsammans med triglycerider, HDL- och LDL-kolesterol i utredning av hyperlipoproteinemier. Ett normalt kolesterolvärde garanterar inte att kolesterolomsättningen är normal, eftersom en förhöjd LDL-koncentration kan maskeras av en låg HDL-nivå. Separat bestämning av LDL- och HDL-kolesterol och även triglycerider fordras därför för en adekvat bedömning av hyperlipoproteinemi och kardiovaskulär risk.

Uttalade ökningar av kolesterolkoncentrationen härrör som regel från ökad LDL-koncentration och ses regelbundet vid familjär hyperkolesterolemi och familjär dyslipoproteinemi. Måttlig till uttalad ökning uppträder vid åtskilliga tillstånd som framför allt hypotyreos, leversjukdomar och njursjukdomar.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?