Leukocyter, Lkc - B

Synonymer: Vita blodkroppar

Indikationer

  • Infektionsmisstanke, men ger föga information om CRP är känt
  • Leukemier
  • Vid benmärgshämning, särskilt vid användning av benmärgshämmande läkemedel

Provtagning

Provet tas i EDTA-rör, lila propp.

EDTA-rör, lila propp

Rörstorlek/blodvolym: 5/3 mL eller 5/4 mL 
Tillsats: EDTA
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Provrör med lila propp

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemp

24 timmarReferensintervall

Referensintervall

Vuxna

3,5 - 8,8

x10^9/L

Referensintervall

Pojkar

0 - 14 d

8,0 - 15,4

x10^9/L

15 - 30 d

7,8 - 15,9

x10^9/L

31 - 60 d

8,1 - 15,0

x10^9/L

61 - 180 d

6,5 - 13,3

x10^9/L

6 m - 8 år

3,5 - 14,0

x10^9/L

9 - 17 år

4,1 - 12,0

x10^9/L

Flickor

0 - 14 d

8,2 - 14,6

x10^9/L

15 - 30 d

8,7 - 14,4

x10^9/L

31 - 60 d

7,1 - 14,7

x10^9/L

61 - 180 d

6,0 - 13,3

x10^9/L

6 m - 8 år

3,5 - 14,0

x10^9/L

9 - 17 år

4,1 - 12,0

x10^9/L

Medicinsk bakgrund och bedömning

Leukocyter har bland annat till uppgift att ingå i kroppens försvar mot infektioner och främmande ämnen. De två dominerande leukocyttyperna är neutrofila granulocyter och lymfocyter, dessa utgör skilda system med separat reglering, distribution och reaktion vid sjukliga tillstånd. Förändringar i totalantalet leukocyter avspeglar oftast förändringar i antalet neutrofila granulocyter, vilka dels utgör 50-75 % av blodleukocyterna, dels uppvisar störst variation både under fysiologiska och sjukliga tillstånd.
Bestämning av totalantalet leukocyter har störst värde när man misstänker sänkt respektive ökat antal neutrofila granulocyter.

Leukopeni, låga värden, innebär oftast sänkt antal neutrofila granulocyter, dvs neutropeni, som kan ses vid benmärgskada, B12- eller folat-brist, läkemedel eller leukemier.

Leukocytos, höga värden, innebär oftast en ökning av antalet neutrofila granulocyter, dvs neutrofili, som kan ses vid inflammation, såväl infektiös som icke-infektiös, samt vid leukemier och andra hematologiska sjukdomar.

Övrig information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Blod
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU02593
  • Ackrediterad: Ja

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?