Leukocyter, Lkc - B

Synonymer: Vita blodkroppar

Remiss: Klinisk kemi
Analyserande laboratorium: Karlshamn/Karlskrona Analyseras: Dagligen
NPU-kod: NPU02593 Ackrediterad: Ja

EDTA-rör (lila propp)

Provrör med lila propp

Rörstorlek/urinvolym:  5/3 mL eller 5/4 mL 
Tillsats: EDTA System: Blod

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Provtagning vid Kryoglobulinemi patient ska förvara och transporteras i 37 ºC.

Indikationer

  • Infektionsmisstanke, men ger föga information om CRP är känt
  • Leukemier
  • Vid benmärgshämning, särskilt vid användning av benmärgshämmande läkemedel

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemp

24 timmarReferensintervall

Referensintervall

Vuxna

3,5 - 8,8

x10^9/L

Referensintervall

Pojkar

0 - 14 d

8,0 - 15,4

x10^9/L

15 - 30 d

7,8 - 15,9

x10^9/L

31 - 60 d

8,1 - 15,0

x10^9/L

61 - 180 d

6,5 - 13,3

x10^9/L

6 m - 8 år

3,5 - 14,0

x10^9/L

9 - 17 år

4,1 - 12,0

x10^9/L

Flickor

0 - 14 d

8,2 - 14,6

x10^9/L

15 - 30 d

8,7 - 14,4

x10^9/L

31 - 60 d

7,1 - 14,7

x10^9/L

61 - 180 d

6,0 - 13,3

x10^9/L

6 m - 8 år

3,5 - 14,0

x10^9/L

9 - 17 år

4,1 - 12,0

x10^9/L

Medicinsk bakgrund och bedömning

Leukocyter har bland annat till uppgift att ingå i kroppens försvar mot infektioner och främmande ämnen. De två dominerande leukocyttyperna är neutrofila granulocyter och lymfocyter, dessa utgör skilda system med separat reglering, distribution och reaktion vid sjukliga tillstånd. Förändringar i totalantalet leukocyter avspeglar oftast förändringar i antalet neutrofila granulocyter, vilka dels utgör 50-75 % av blodleukocyterna, dels uppvisar störst variation både under fysiologiska och sjukliga tillstånd.
Bestämning av totalantalet leukocyter har störst värde när man misstänker sänkt respektive ökat antal neutrofila granulocyter.

Leukopeni, låga värden, innebär oftast sänkt antal neutrofila granulocyter, dvs neutropeni, som kan ses vid benmärgskada, B12- eller folat-brist, läkemedel eller leukemier.

Leukocytos, höga värden, innebär oftast en ökning av antalet neutrofila granulocyter, dvs neutrofili, som kan ses vid inflammation, såväl infektiös som icke-infektiös, samt vid leukemier och andra hematologiska sjukdomar.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?